Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek EFSA: sběr dat do kategorie

Zprávy EFSA - Archiv > Zprávy EFSA - Archiv> EFSA - Archiv

EFSA: sběr dat

Vydáno: 17.5.2010
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Informace o sběru dat a dalším směřování sekce DATEX v rámci EFSA.
EFSA uveřejnil zprávu, ve které uvádí přehled svých současných aktivit a dalšího směřování sekce DATEX zabývající se sběrem dat.
Ve zprávě se uvádí, že přesné, vyčerpávající a porovnatelné údaje o výskytu různých látek nebo mikroorganismů v potravinách a o zvyklostech v konzumaci potravin jsou nezbytné pro to, aby EFSA mohl provádět vysoce kvalitní hodnocení rizik a vydávat rady týkající se výživy a zdraví. To následně vede k lepší ochraně spotřebitelů v Evropě.
Vědecká stanoviska EFSA jsou založena na co nejvíce vyčerpávajících a aktuálních údajích, které jsou k dispozici. EFSA úzce spolupracuje s členskými státy a jinými partnery. V posledních letech byl v této oblasti učiněn značný pokrok. Zpráva zdůrazňuje především každoroční zprávu EFSA o výskytu zoonóz ve Společenství a každoroční zprávu EFSA o reziduích pesticidů v potravinách, dále ad-hoc zprávy o výskytu patogenů (Salmonella, Campylobacter) a chemických kontaminantů (např. akrylamidu a dioxinů).
EFSA v současné době rozšiřuje databázi spotřeby potravin v Evropě. Členské státy EU však používají různé metody ke sběru dat o spotřebě potravin, což vede k tomu, že je obtížné porovnávat jednotlivé země. EFSA proto podporuje harmonizovaný sběr dat o spotřebě. To umožní efektivnější a přesnější odhady expozice, které se budou provádět.
Ve shodě s článkem 33 nařízení o zřízení EFSA byla tato zpráva o aktivitách EFSA v oblasti sběru dat zaslána Evropské komisi, Evropskému parlamentu a Radě ministrů.
 
Zpráva EFSA o sběru dat: další směřování
 
Zdroj: EFSA
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021