Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek EFSA schválil tvrzení o železe do kategorie

Zprávy EFSA - Archiv > Zprávy EFSA - Archiv> EFSA - Archiv
Značení potravin - Archiv > Značení potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv
Výživa - Archiv > Výživa - Archiv> Potravinářství - Archiv

EFSA schválil tvrzení o železe

Vydáno: 23.11.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Podle EFSA je opodstatněné tvrzení “železo přispívá k normálnímu kognitivnímu vývoji dětí”.
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) posuzoval žádost o schválení zdravotního tvrzení “železo je nezbytné pro kognitivní (poznávací) vývoj dětí” a to podle článku 14 nařízení (ES) č. 1924/2006 (tj. tvrzení týkající se vlivu na vývoj a zdraví dětí). Žádost podala prostřednictvím kompetentního orgánu ve Francii ATLA (Association de la Transformation Laitière Française). Navrhovanou cílovou skupinou pro tvrzení byly děti ve věku 3–18 let.
 
Potravinovou složkou, která je předmětem zdravotního tvrzení, je železo, jehož výskyt v potravinách je dobře prozkoumán a existují metody na jeho stanovení v potravinách. Železo se vyskytuje v potravinách přirozeně v různých oxidačních stupních a ve dvou formách:
– hemové železo, které primárně pochází z hemoglobinu a myoglobinu v živočišných potravinách a
– nehemové železo, které je obsaženo v potravinách rostlinného původu.
 
Žadatel provedl literární rešerši v databázích Medline, Pubmed a platformě OVID. Rešerše zahrnovala klinické pokusy, meta-analýzy, přehledy a směrnice. Celkem žadatel vybral 12 publikací týkajících se humánních studií a 37 ostatních publikací týkajících se uváděného účinku.
Na základě předložených podkladů panel pro dietetické produkty, výživu a alergie (EFSA–NDA) došel k závěru, že vědecky opodstatněné je tvrzení ve znění “železo přispívá k normálnímu kognitivnímu vývoji dětí”.
Aby potravina mohla být označena tímto tvrzením, měla by být minimálně zdrojem železa, jak je uvedeno v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006. Taková množství lze klidně konzumovat jako součást vyvážené stravy. Cílovou skupinou je obecná populace. V roce 2004 EFSA konstatoval, že dostupné údaje nejsou dostatečné pro stanovení tolerovatelné horní hranice příjmu železa. Stanovisko EFSA je v příloze.
 
Příloha: Scientific Opinion on the Substantiation of a health claim related to Iron and cognitive development of children (pdf, 177 kB, 9 stran)
 
Zdroj: EFSA
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021