Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek EFSA se vyjádřil k použití bakteriofágů do kategorie

Mikrobiální rizika > Mikrobiální rizika> Rizikové faktory - Archiv> Rizikové faktory - Archiv
Zprávy EFSA - Archiv > Zprávy EFSA - Archiv> EFSA - Archiv

EFSA se vyjádřil k použití bakteriofágů

Vydáno: 14.5.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Stanovisko EFSA–BIOHAZ k použití bakteriofágů v nebo na potravinách živočišného původu.
Evropská komise požádala Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), aby poskytnul radu týkající se použití bakteriofágů u potravin živočišného původu. Úkolem EFSA bylo zejména popsat způsob působení bakteriofágů u potravin (jatečně opracovaných kusů, masa a mléčných výrobků). EFSA se měl dále vyjádřit k tomu, zda bakteriofágy působí v konečné potravině nepřetržitě.
Panel pro biologická rizika (EFSA–BIOHAZ) došel k závěru, že se některé bakteriofágy, za specifických podmínek, ukazují být velmi účinnými v požadované eliminaci specifických patogenů nacházejících se v mase, mléce a výrobcích z nich. Panel však nedošel k závěru, zda bakteriofágy chrání před bakteriemi v případech, kdy je potravina rekontaminována.
Panel rovněž poznamenal, že v populaci bakterií, vůči kterým se bakteriofágy aplikují, mohou existovat některé mutanty nereagující na působení bakteriofágů. Četnost těchto mutací a jejich důsledky se budou pravděpodobně lišit v závislosti na použitém bakteriofágu, způsobu aplikace a cílových bakteriích, vůči kterým se bakteriofágy nasazují.
Pokud jde o délku účinku bakteriofágů v konečném výrobku, panel BOPHAZ poznamenal, že se bakteriofágy chovají jako inertní částice v prostředí a mají tendenci vydržet déle než jejich hostitelé. Na suchém povrchu je však jejich dlouhodobá antibakteriální aktivita ohrožena. Perzistence v potravině je tak u každého bakteriofága jiná a mění se podle podmínek použití, tj. závisí na dávce a fyzikálních a chemických faktorech souvisejících s potravinou (pH, obsah vody aj.). Chladírenské teploty například zvyšují perzistenci bakteriofágů na povrchu masa a na nebo v mléčných výrobcích.
EFSA-BIOHAZ doporučil, aby se podpořil další výzkum specifických kombinací bakteriofágů, patogenů a potravin tak, aby se mohla vyhodnotit perzistence bakteriofágů v potravinách a jejich schopnost zamezovat rekontaminaci bakteriálními patogeny.
 
V termínu od 30.1. do 6.3.2009 probíhala veřejná diskuse, kterou vyhlásil EFSA–BIOHAZ k problematice “Použití a způsob působení bakteriofágů při výrobě potravin”. Přehled připomínek uplatněných v rámci diskuse je k dispozici zde. Celkem bylo podáno 24 připomínek od 15 subjektů. Zpráva z veřejné diskuse k návrhu stanoviska EFSA.

Zdroj: EFSA
 
Bakteriofágy: nový nástroj pro zajištění bezpečnosti potravin
Použití bakteriofágů proti vybraným patogenům
Komerční přípravky na bázi bakteriofágů
Použití bakteriofágů k ošetření výrobního zařízení a potravinářských surovin
Nové poznatky ohledně inaktivace bakteriofágů
Bakteriofágy v sýrárnách
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021