Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek EFSA upozorňuje na možnosti šíření antimikrobiální rezistence při transportu zvířat a navrhuje opatření vedoucí ke zmírnění rizik do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality

EFSA upozorňuje na možnosti šíření antimikrobiální rezistence při transportu zvířat a navrhuje opatření vedoucí ke zmírnění rizik

Vydáno: 27.10.2022
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Vědecké stanovisko úřadu EFSA

Minimalizace délky přepravy a zároveň důkladné čištění vozidel, vybavení a prostorů, kde jsou zvířata přepravována, čištění prostor pro nakládku a vykládku zvířat a snižování počtu přepravovaných zvířat,  jsou některá z opatření, která jsou považována za účinná při snižování přenosu rezistentních bakterií během přepravy zvířat.

Toto jsou závěry vědeckého stanoviska EFSA, které hodnotí riziko šíření bakterií a následně i antimikrobiální rezistence patogenních bakterií mezi drůbeží, prasaty a skotem během přepravy mezi farmami nebo na jatka.

„Přestože dostupné údaje ukazují, že spotřeba antibiotik se v posledních letech snížila, antimikrobiální rezistence zůstává naléhavým problémem veřejného zdraví, který je třeba řešit na globální úrovni a napříč odvětvími,“ uvedl Frank Verdonck, vedoucí oddělení „Biologických rizik, zdraví a welfare zvířat“ úřadu EFSA.

Ve vědeckém stanovisku jsou identifikovány hlavní rizikové faktory, opatření ke zmírnění rizik a další potřeby výzkumu, čímž EFSA představuje další krok v boji proti antimikrobiální rezistenci, a to na základě principu „Jedno zdraví“, který integruje posuzování zdravotních rizik u zvířat a lidí.

Stanovisko rovněž zdůrazňuje, že je klíčová správná organizace dopravy. Kromě toho je velmi pravděpodobné, že jakékoli opatření zlepšující zdraví zvířat, jejich dobré životní podmínky a biologickou bezpečnost bezprostředně před přepravou a během ní, snižuje riziko přenosu AMR. Závěry stanoviska doplňují nedávno zveřejněná doporučení EFSA ke zlepšení dobrých životních podmínek zvířat během přepravy.

Hlavní rizikové faktory

Podle hodnocení je přítomnost rezistentních bakterií u zvířat před přepravou jedním z hlavních rizikových faktorů přispívajících k přenosu antimikrobiální rezistence. Mezi další rizikové faktory, které téměř jistě přispívají k přenosu, patří zvýšené uvolňování rezistentních bakterií výkaly, kontakt s jinými zvířaty, která jsou nositeli více nebo různých typů rezistentních bakterií, nedostatečná hygiena vozidel a vybavení a délka přepravy.

Dlouhé cesty, které vyžadují odpočinek ve shromažďovacích střediscích a na kontrolních stanovištích, jsou spojeny s vyššími riziky kvůli specifickým faktorům, jako je úzký kontakt se zvířaty z jiných chovů, kontaminace prostředí a stres.

Širší souvislosti: dopady na veřejné zdraví

Dopad hodnocení úřadu EFSA přesahuje rámec zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, protože mnoho bakterií se může přenášet ze zvířat na člověka. Pokud se tyto bakterie stanou rezistentními vůči antimikrobiálním látkám, může být ohrožena účinná léčba infekčních onemocnění u lidí.

Potřeba dalšího výzkumu

Konkrétní vědecké studie o problematice šíření AMR mezi zvířaty během přepravy chybí. Stanovisko mapuje několik chybějících údajů a doporučuje určité oblasti, na které by se měl výzkum zaměřit.

Toto hodnocení úřadu EFSA si vyžádal Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) v září 2021 na základě diskusí na toto téma mezi Evropským parlamentem, Evropskou komisí a EFSA.


Vědecké stanovisko EFSA: 

 

Zdroj: EFSA

Foto: Shutterstock

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021