Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek EFSA uveřejňuje pokyny pro recyklované plasty do kategorie

Zprávy EFSA - Archiv > Zprávy EFSA - Archiv> EFSA - Archiv
Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace

EFSA uveřejňuje pokyny pro recyklované plasty

Vydáno: 2.7.2008
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Stanovisko EFSA k recyklovaným plastům určeným pro styk s potravinami.
Vědecký panel pro potravinářská aditiva, aromata, pomocné prostředky a materiály v kontaktu s potravinami Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA-AFC) uveřejnil dne 1. 7. 2008 vědecké stanovisko k recyklovaným plastům, které se budou používat v kontaktu s potravinami.
 
Nové nařízení EU pro plasty (nařízení Komise (ES) č. 282/2008) požaduje, aby recyklované plasty, které se budou používat v kontaktu s potravinami, pocházely pouze z procesů, které posuzoval EFSA z hlediska bezpečnosti. EFSA bude posuzovat bezpečnost mechanické recyklace a výrobních metod, při kterých se plasty získané sběrem budou rozemílat na malé kousky, dekontaminovat a zpracovávat do nových materiálů.
Dne 29. ledna 2008 panel AFC publikoval návrh pokynů a zahájil veřejnou diskusi, do které přizval vědeckou obec i zainteresované subjekty a požádal je o připomínky. Diskuse probíhala po dobu dvou měsíců a během této doby obdržel EFSA více než 40 otázek a připomínek od jednotlivých vědeckých pracovníků a od organizací. K těmto připomínkám se přihlíželo při vypracování konečné verze pokynů.
 
Cílem procesu autorizace, který zavádí nové nařízení, je omezit potenciální kontaminaci potravin chemickými látkami, které migrují z obalu do potraviny. Sesbírané plasty použité k mechanické recyklaci, by mohly být kontaminovány chemikáliemi, které nejsou vhodné pro kontakt s potravinami. Ve svém posuzování bezpečnosti aplikací pro použité recyklované plasty, bude EFSA brát do úvahy kvalitu vstupních materiálů, účinnost procesu dekontaminace plastů a záměr použití recyklovaného plastu.
 
Po zveřejnění pokynů budou do EFSA podávány žádosti o posouzení aplikací. Jakmile EFSA procesy recyklace posoudí, budou stanoviska EFSA předávána Evropské komisi, která je odpovědná za schvalování těchto aplikací a po autorizaci budou přidávána do Registru autorizovaných recyklačních procesů.
Návod na zasílání dokumentace pro vyhodnocování bezpečnosti EFSA.
 
Zdroj: EFSA
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021