Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek EFSA: veřejná diskuse ke směrnici pro posuzování environmentálního rizika GM plodin do kategorie

Zprávy EFSA - Archiv > Zprávy EFSA - Archiv> EFSA - Archiv
Geneticky modifikované organismy (GMO) - Archiv > Geneticky modifikované organismy (GMO) - Archiv> Zemědělství - Archiv

EFSA: veřejná diskuse ke směrnici pro posuzování environmentálního rizika GM plodin

Vydáno: 10.3.2010
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Do 30.4.2010 se lze vyjadřovat k revidované směrnici EFSA týkající se posuzování rizika GM plodin pro životní prostředí.
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zahájil dne 5.3.2010 připomínkové řízení k revidované směrnici, kterou vypracoval jeho panel pro geneticky modifikované organismy (EFSA–GMO). V revidované směrnici EFSA aktualizoval posuzování dopadu GM plodin na životní prostředí a revidoval sekci o posuzování možných účinků na necílené organismy. Za tímto účelem proběhly diskuse se zainteresovanými subjekty a členskými státy. Uvedený dokument je výsledkem dvouleté práce EFSA. Tímto EFSA naplňuje svůj závazek zůstat na čele současného vývoje v oblasti posuzování environmentálního rizika GM plodin.
Veřejná diskuse k revidované směrnici (viz příloha) potrvá celých osm týdnů, tj. do 30.4.2010. Připomínky je nezbytné zasílat na předepsaném formuláři.
 
Příloha: Scientific Opinion on the assessment of potential impacts of genetically modified plants on non-target organisms (pdf, 2,9 MB, 55 stran)
 
Zdroj: EFSA

Geneticky modifikované potraviny a krmiva (publikace MZe, 2010)
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021