Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek EFSA zahájil veřejnou diskusi k bezpečnosti nanotechnologií pro potraviny a krmiva do kategorie

Zprávy EFSA - Archiv > Zprávy EFSA - Archiv> EFSA - Archiv
Nanotechnologie > Vlivy na zdraví - Archiv> Nanotechnologie> Vlivy na zdraví - Archiv

EFSA zahájil veřejnou diskusi k bezpečnosti nanotechnologií pro potraviny a krmiva

Vydáno: 22.10.2008
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
K návrhu stanoviska EFSA ze dne 14.10.2008 se lze vyjadřovat do 1.12.2008.
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zahájil dne 14.10.2008 veřejnou diskusi ke svému návrhu vědeckého stanoviska týkajícího se nanovědy a nanotechnologií a bezpečnosti potravin a krmiv. Evropská komise si vyžádala toto stanovisko jako první krok, neboť je třeba vzít do úvahy, zda existující přístupy k posuzování rizika lze odpovídajícím způsobem aplikovat na tuto novou technologii.
Nanotechnologie zahrnují použití látek o velmi malém měřítku. Uvedený návrh stanoviska EFSA se zaměřuje na nově vyrobené nanomateriály (engineered nano materials, ENM), které se budou záměrně vnášet do potravinového řetězce. Ve stanovisku se diskutuje o postupech posuzování rizika v dané oblasti, nejde o posouzení určité specifické aplikace ENM.
Stanovisko EFSA využije Evropská komise k vydání vhodných opatření, k posouzení existující legislativy, k určení rozsahu případných dalších požadavků na vědecká stanoviska EFSA na tomto poli.
Vědecký výbor EFSA, který zahrnuje předsedy všech vědeckých panelů EFSA, řídí tuto práci, která má multidisciplinární charakter a odborností spadá do působnosti řady specializovaných vědeckých výborů EFSA. Pomáhá jim pracovní skupina vědců s relevantními zkušenostmi.
 
Hlavní závěry obsažené v návrhu stanoviska:

– Zavedené mezinárodní postupy pro posuzování rizika, které se v současné době používají pro “nenanochemikálie”, lze rovněž aplikovat na ENM.
– V současné době není možné uspokojivým způsobem extrapolovat vědecké údaje o “nenanochemikáliích” a aplikovat je na jejich nanoverze. V důsledku toho by se mělo při posuzování jejich bezpečnosti postupovat případ od případu. Vycházet by se mělo ze specifických údajů získaných z relevantních testů bezpečnosti aplikovaných na jednotlivé případy.
– Vznikají určitá rizika, neboť ENM mají zvláštní charakteristiky, částečně kvůli malé velikosti a velkému povrchu. Malá velikost částic zvyšuje jejich schopnost pohybovat se v těle způsobem odlišným od ostatních látek, a to proto, že jejich velká plocha povrchu zvyšuje jejich reaktivitu.
– Existují další omezení a nejistoty, zejména pokud jde o charakterizaci, detekci a měření ENM v potravinách, krmivech a v těle. Existují také omezené informace o absorpci, distribuci, metabolismu, vylučování a toxicitě ENM.
 
V návrhu stanoviska jsou uvedena doporučení pro získávání dalších údajů, výzkum a vyšetřování, aby se určily nejasnosti a omezení a tím se zlepšily poznatky, základna důkazů a metodologie, které jsou zapotřebí pro posuzování rizika ENM. Stanovisko rovněž naznačuje případným žadatelům, jaké údaje se budou požadovat pro posouzení rizika.
 
Připomínky k návrhu stanoviska lze zasílat do 1.12.2008 prostřednictvím internetových stránek EFSA. EFSA rovněž zorganizuje schůzku se zainteresovanými subjekty, na které se bude diskutovat o návrhu stanoviska a prostřednictvím poradního sboru se uskuteční diskuse s členskými státy EU.
Pracovní skupina a vědecký výbor zváží připomínky a návrhy podané během připomínkového řízení. Po zapracování připomínek z veřejné diskuse bude schváleno konečné stanovisko.
Návrh stanoviska EFSA je v příloze.
 
Příloha: Návrh stanoviska Vědeckého výboru k potenciálním rizikům pocházejícím z nanovědy a nanotechnologií pro bezpečnost potravin a krmiv (pdf, 175 kB, 35 stran)
 
Zdroj: Tisková zpráva EFSA ze dne 17.10.2008
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021