Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek EFSA: Zpráva o reziduích pesticidů v potravinách do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality

EFSA: Zpráva o reziduích pesticidů v potravinách

Vydáno: 14.3.2013
Tisk článku
Roční zpráva EFSA o reziduích pesticidů v potravinách hodnotí dodržování schválených limitů MRL.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) uvedl, že poslední dostupné testování pesticidů v potravinách v Evropě ukázalo, že více než 97 % vzorků obsahuje rezidua pesticidů v přípustných mezích. Zpráva EU o reziduích pesticidů v potravinách zhodnotila také dietní expozici a došla k závěru, že chemická rezidua v analyzovaných potravinách nepředstavují dlouhodobě  riziko pro zdraví spotřebitelů. Zhodnocení krátkodobé dietní expozice vyloučilo riziko pro spotřebitele u 99,6 % vzorků potravin.

Čtvrtá roční zpráva obsahuje přehled reziduí pesticidů zjištěných v potravinách v roce 2010 v 27 členských státech EU, na Islandu a v Norsku. Jako součást těchto analýz Úřad EFSA testoval inovativní přístup k dietní expozici známý jako hodnocení kumulativního rizika. Na rozdíl od zavedených technik, které hodnotí rezidua pesticidů individuálně, tento přístup zvažuje možné účinky kombinované expozice několika chemickými látkami, které mají podobné toxikologické vlastnosti.

Tato roční zpráva o reziduích pesticidů také dává významné doporučení na zkvalitnění monitoringu na úrovni národní i EU. Monitoring má zajišťovat manažerům rizik co nejpřesnější a nejpodstatnější informace pro dělání rozhodnutí.

Klíčové závěry:
Národní programy zjistily, že 97,2 % vzorků potravin obsahuje rezidua pesticidů v mezích limitů schválených EU, známých jako MRL (maximální limity reziduí). Nejnižší překročená míra hodnot MRL byla nalezena u potravin živočišného původu – 0,1 % vzorků překročilo hodnotu MRL.
U potravin importovaných do EU, Norska a Islandu byla míra překročení hodnot MRL pětkrát vyšší – 7,9 %  než u potravin vyprodukovaných v rámci EU, Norska a Islandu – 1,5 %.

Hodnoty MRL pro organické (bio) potraviny jsou v EU stejné jako hodnoty MRL u ne-organických potravin. Analýzy 3 571 vzorků organických potravin zjistily, že míra překročení limitů MRL u těchto potravin je 0,8 %.

Výsledky programu koordinovaného EU pro rok 2010 ukázaly, že 98,4 % analyzovaných vzorků odpovídalo přípustným limitům. Míry překročení hodnot MRL byly víceméně stabilní v posledních čtyřech testovaných letech – v rozsahu od 2,3 % v roce 2007 k 1,2 % v roce 2009.

Zpráva za rok 2010 uvádí, že mezi potraviny s největším procentem vzorků, které přesáhly MRL, byl oves (5,3 %), salát (3,4 %), jahody (2,8 %) a broskve (1,8 %).

The 2010 European Union Report on Pesticide Residues in Food


Zdroj:  EFSA

 

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):
Pesticidy

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021