Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek EK upravila pravidla dovozu konzumních brambor z Egypta do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality legislativa > Aktuality legislativa
Aktuality > Aktuality

EK upravila pravidla dovozu konzumních brambor z Egypta

Vydáno: 3.4.2012
Tisk článku
Autor: SRS
Tisková zpráva SRS ze dne 30.3.2012.

Evropská komise svým prováděcím rozhodnutím upravila podmínky dovozu brambor z Egypta, a to ve vztahu k omezení šíření bakterie Ralstonia solanacearum, která může způsobit hospodářsky závažné škody při pěstování brambor.

Evropská komise v důsledku přijetí nového režimu intenzivní kontroly hlíz brambor v Egyptě, který by měl garantovat nepřítomnost patogenu Ralstonia solanacearum na bramborech určených k dovozu do Evropské unie, vydala prováděcí rozhodnutí 2011/787/EU, kterým přizpůsobila požadavky na dovoz egyptských brambor do EU. K tomuto kroku přistoupila Komise také proto, že během dovozního období 2010/11 nebyl v EU zaznamenán případ výskytu tohoto patogenu. 

Dovážet nesadbové, tedy konzumní hlízy brambor původem z Egypta do EU je povoleno, jen pokud byly vypěstovány v oblastech prostých této bakterie, které jsou uvedeny na oficiálních seznamech poskytnutých Egyptem Evropské komisi (viz příloha Seznam oblastí A, Seznam oblastí B). Dovážené hlízy musí být dále na obalu zřetelně označeny návěskou s nemazatelným individuálním úředním číselným kódem oblasti zařazené na "seznamech" a opatřeny rostlinolékařským osvědčením, ve kterém je v kolonce „Rozlišovací znaky“ číslo partie a v kolonce „Dodatkové prohlášení“ individuální úřední číselný kód. Další podmínkou je, že hlízy brambor mohou být vyvezeny pouze exportérem, který je v Egyptě úředně registrován a jehož identifikační údaje musí být uvedeny na každé zásilce (Seznam exportérů, doplněk 1, 2, 3). Vstup těchto zásilek na území EU je povolen výhradně přes schválená vstupní místa na vnějších hranicích EU. V České republice se dovozní rostlinolékařská kontrola těchto zásilek neprovádí, neboť ČR nemá hranici s žádnou třetí zemí.

Ralstonia solanacearum je původcem hnědé hniloby bramboru a může způsobit významné hospodářské škody v porostech brambor a na sklizených hlízách. Tato fytopatogenní bakterie je dle národní i evropské legislativy regulovaným (karanténním) škodlivým organismem, jehož zavlékání a rozšiřování je na území EU zakázáno. Při podezření z výskytu tohoto patogenu nebo jeho potvrzený výskyt je každý občan povinen ohlásit přímo buď SRS nebo prostřednictvím obecního úřadu.

Odborný garant: Ing. Vladislav Rašovský, tel. 545 110 490, mob. 724 247 362, vladislav.rasovsky@srs.cz.


Zbyněk Škodáček, tiskový mluvčí SRS

Zdroj:  eAGRI
 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021