Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek EK zveřejnila výsledky prvního celoevropského průzkumu o pravosti bylinek a koření do kategorie

Aktuality > Aktuality

EK zveřejnila výsledky prvního celoevropského průzkumu o pravosti bylinek a koření

Vydáno: 9.2.2022
Tisk článku
Autor: EK
Průzkum byl dosud největším šetřením pravosti kuchyňských bylin a koření z hlediska zúčastněných zemí a počtu analýz.


Foto: Shutterstock

Evropská komise zveřejnila ke konci roku 2021 výsledky prvního koordinovaného plánu kontrol pravosti bylin a koření, který zahájilo Generální ředitelství SANTE a provedlo dvacet jedna členských států EU, Švýcarsko a Norsko.

Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC) provedlo téměř 10 000 analýz na 1885 vzorcích za použití řady nejmodernějších analytických technik k posouzení pravosti šesti různých druhů bylin a koření.

Z výsledků analýz vyšla procenta vzorků, která byla považována za riziková z důvodu falšování, u pepře to bylo 17 %, u kmínu 14 %, u kurkumy 11 %, u šafránu také 11 % a u papriky/chilli 6 %. Nejvíce rizikové z hlediska falšování bylo shledáno oregano, u kterého 48 % vzorků bylo rizikových, přičemž ve většině případů bylo oregano kontaminováno olivovými listy.

Autentičnost a čistota bylin a koření byla hodnocena podle příslušných norem ISO. V případě, že vzorek nevyhovoval těmto ustanovením pro cizorodé látky a celkový popel, byl považován za podezřelý z falšování. Kromě hodnocení podle norem ISO byly jako podpůrné důkazy použity výsledky dalších testů zaměřených na určité biomarkery bylin a koření.

Tento průzkum poprvé umožnil, že vnitrostátní orgány odpovědné za kontroly potravin a Komise spojily své zkušenosti a zdroje a zaměřily se na odvětví bylinek a koření s cílem chránit spotřebitele před zavádějícími a potenciálně nebezpečnými produkty.

Na základě výsledků průzkumu Komise již vyzvala provozovatele k okamžitému akčnímu plánu k nápravě situace, která poškozuje zájmy a zdraví spotřebitelů, ale také samotné odvětví bylinek a koření a provozovatele veletrhů.

Komise rovněž vyzvala vnitrostátní orgány, aby posílily úřední kontroly v tomto odvětví s cílem nadále odrazovat od podvodných praktik a sankcionovat pachatele podvodů.

Pozadí:
Informace z jednorázových kontrol naznačovaly, že na trhu EU se vyskytují falšované bylinky a koření, ale často zůstávají nezjištěny.

Evropská komise proto v roce 2019 vytvořila koordinovaný plán kontrol, v němž vyzvala členské státy EU, Norsko a Švýcarsko, aby odebraly vzorky některých bylin a koření a poslaly je k analýze do Společného výzkumného centra EK.

Koordinovaný plán kontrol je dosud největším šetřením pravosti kuchyňských bylin a koření z hlediska zúčastněných zemí a počtu analýz.

 


Zdroj: ec.europa.eu

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021