Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Ekonomický užitek z Bt-kukuřice je relativní do kategorie

Geneticky modifikované organismy (GMO) - Archiv > Geneticky modifikované organismy (GMO) - Archiv> Zemědělství - Archiv

Ekonomický užitek z Bt-kukuřice je relativní

Vydáno: 23.2.2009
Tisk článku
Rentabilitu Bt-kukuřice je třeba posuzovat ve vztahu k aktuálnímu napadení zavíječem.
Ekonomický užitek z geneticky pozměněné kukuřice rezistentní vůči hmyzu (též Bt-kukuřice) je relativní. To ukázalo literární review provedené výzkumným ústavem Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART) ve Švýcarsku. V něm byly shrnuty zkušenosti o rentabilitě Bt-kukuřice z těch zemí EU, v nichž se tato kukuřice komerčně pěstuje.
Výsledky ukázaly, že Bt-kukuřice neposkytuje vyšší výnosy pokaždé. Ekonomický užitek je třeba posuzovat ve vztahu k aktuálnímu napadení zavíječem. Při vysokém až velmi vysokém napadení lze dosáhnout až o 15 % vyšších výnosů. V případě nízkého a středního napadení oproti tomu poskytují vyšší výnosy konvenční hybridy kukuřice – při vhodné volbě odrůdy.
Díky Bt-kukuřici je sice možné ušetřit insekticidy, avšak cena osiva je zhruba o třetinu vyšší. Vyšších tržeb lze dosáhnout pouze tehdy, když při velmi vysokém napadení zavíječem přesáhnou vyšší výnosy Bt-kukuřice vyšší náklady na osivo.
Studie nepřihlíží k nákladům na koexistenční opatření. Autoři studie upozorňují, že vzhledem k jiným strukturám, cenovým hladinám a riziku infekce ve Švýcarsku mohou být výsledky pouze podmíněně platné pro švýcarské poměry.
Agrarforschung, 16, 2009, č. 1, s. 4–9  
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021