Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Ekonomika pěstování geneticky modifikované cukrovky do kategorie

Geneticky modifikované organismy (GMO) - Archiv > Geneticky modifikované organismy (GMO) - Archiv> Zemědělství - Archiv

Ekonomika pěstování geneticky modifikované cukrovky

Vydáno: 17.4.2009
Tisk článku
Geneticky modifikovaná cukrovka je tolerantní k neselektivním herbicidům a umožňuje tak účinnější regulaci plevelů a značné úspory nákladů na herbicidní ochranu.

V současné době jsou ve světě k dispozici ke komerčnímu využití  tři typy transgenních odrůd cukrovky. Všechny se vyznačují tolerancí k neselektivním herbicidům (herbicide tolerant, dále HT cukrovka). Transgenní odrůdy HT cukrovky přinášejí pěstitelům alternativu v jinak nákladné a technicky náročné ochraně porostu proti plevelům. Žádný z těchto typů modifikací však prozatím není povolen ke komerčnímu pěstování v EU.
Širokospektrální herbicidy používané v HT plodinách umožňují účinnější regulaci plevelů. Očekává se, že případné zavedení HT odrůd cukrovky v ČR by vedlo ke značné úspoře nákladů a zjednodušení ochrany zejména proti problematickým plevelům a stávajícím populacím plevelné řepy.
Výhodou u HT cukrovky je i flexibilita v postřiku neselektivními herbicidy i jejich pozdější aplikační termín, který umožňuje zvýšit nabídku potravních zdrojů, např. zásobu semen plevelů pro ptactvo v podzimním období. Nepoužití herbicidu na počátku vegetační doby umožňuje růst polních plevelů, které vytvoří ochrannou vrstvu proti větrné a vodní erozi. Dalším přínosem je, že klasické herbicidy jsou nahrazeny látkami, které se v půdě rychleji odbourávají a jsou šetrnější k životnímu prostředí.
Transgenní cukrovka s tolerancí k neselektivním herbicidům se v současné době komerčně pěstuje pouze v USA. Pokud hodnotíme potenciál této cukrovky pro evropské prostředí, dostáváme se k jednoznačným úsporám nákladů na produkci, a to zejména díky zjednodušení technicky náročné a nákladné herbicidní ochrany, kterou vyžaduje klasická cukrovka. Tyto úspory se v podmínkách ČR pohybují v rozpětí 2000-4000 Kč/ha při započtení zvýšené ceny transgenního osiva (Výzkum na ČZÚ v Praze).

Listy cukrovarnické a řepařské 125, 2009, č.1, s.13-15
objednávka kopie článku

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021