Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Elektronický Zpravodaj SZPI zvítězil v soutěži firemních publikací Zlatý středník do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Elektronický Zpravodaj SZPI zvítězil v soutěži firemních publikací Zlatý středník

Vydáno: 28.4.2014
Tisk článku
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 25. 4. 2014.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) na včerejším předávání cen profesní soutěže firemních publikací „Zlatý středník“ získala v nesrovnatelné konkurenci první místo v kategorii „Nejlepší elektronická periodika/newsletter“. Dvanáctého ročníku soutěže, kterou organizuje PR Klub, se účastnilo celkem 109 projektů, ze kterých vítěze jednotlivých kategorií vybírala odborná porota.
Oceněným projektem je Zpravodaj SZPI, který slouží pro vnitřní komunikaci úřadu. Jeho obsah vytváří dobrovolníci z řad zaměstnanců pod vedením redakční rady tvořené rovněž dobrovolníky. Přispívají do něj odborníci SZPI různých profesí, tj. inspektoři, metodici, právníci, laboranti i členové vedení. Redakční radu časopisu tvoří zástupci všech regionálních inspektorátů i ústředí SZPI, kteří kompletně zpracovávají nejen textovou, ale i grafickou část periodika, a to na vysoké odborné úrovni. Existence společně tvořeného časopisu významně přispívá k vstřícné atmosféře uvnitř organizace a týmové spolupráci, která se pozitivně projevuje v kvalitě práce pro spotřebitelskou veřejnost.
Zpravodaj vycházel vždy v elektronické formě s důrazem na vyšší efektivitu jeho distribuce mezi zaměstnanci, kteří pracují prakticky v rámci celého území České republiky. Časopis je ukládán na intranetu úřadu, odkud si ho může kterýkoli ze zaměstnanců otevřít nebo vytisknout. Svou roli hraje na druhé straně i úspornost, protože periodikum má jen velmi nízké náklady. Původně vycházel Zpravodaj SZPI jako měsíčník, od roku 2011 vychází jednou za dva měsíce. Jeho objem se pohybuje se kolem 40 stran.
Časopis učinil za 10 let své existence významný pokrok nejen po stránce obsahové, ale zejména z hlediska grafického zpracování. Skutečnost, že Zpravodaj SZPI vytvářejí dobrovolníci, kteří zpracovávají texty i grafiku interně a nevyužívají tak služeb externích PR specialistů či grafických studií, podtrhuje o to víc hodnotu získaného ocenění. Je to významný úspěch SZPI, který vedle péče o externí komunikaci, klade dlouhodobě vysoký důraz rovněž na fungující komunikaci v rámci úřadu.

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633 

Zdroj:  SZPI

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021