Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Endokrinně disruptivní látky a jejich mikrobiální degradace do kategorie

Zemědělský a potravinářský výzkum > Zemědělský a potravinářský výzkum> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv
Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv

Endokrinně disruptivní látky a jejich mikrobiální degradace

Vydáno: 22.6.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Přehled endokrinních disruptorů. Výzkum podporovaný Evropskou komisí, AV ČR a MŠMT.
Endokrinní disruptory se definují jako exogenní látky, které mění funkci endokrinního systému a následně vedou ke škodlivým účinkům na celý organismus nebo na jeho potomstvo nebo na (sub)populace.
Endokrinní disruptory narušují fungování systému s vnitřní sekrecí (endokrinního systému) minimálně třemi možnými způsoby:
 
* napodobují působení přirozeně produkovaných hormonů, např. estrogenu nebo testosteronu, čímž vyvolávají podobné chemické reakce v těle;
* blokují v buňkách receptory hormonů, čímž zamezují působení běžných hormonů;
* ovlivňují syntézu, transport, metabolismus a vylučování hormonů, čímž mění koncentrace přirozených hormonů.
 
Existují dvě skupiny látek, které fungují jako endokrinní disruptory:
 
* přirozené hormony (např. estrogen, progesteron, testosteron, fytoestrogeny),
* látky uměle vyrobené člověkem (jde o nové i existující chemické látky) určené k využití v průmyslu, např. průmyslové čisticí prostředky, v zemědělství, v některých pesticidech a ve spotřebitelském zboží, např. aditiva v plastech. Patří sem i chemikálie vzniklé jako odpadní produkty průmyslových výrob, např. dioxiny, o kterých se předpokládá, že narušují činnost endokrinního systému člověka i zvířat žijících ve volné přírodě. Některé z chemikálií nacházejících se v životním prostředí potenciálně fungujících jako endokrinní disruptory jsou perzistentní a všudypřítomné v životním prostředí (perzistentní organické polutanty, POPs).
 
Evropská komise–GŘ pro výzkum zřídilo pro problematiku endokrinních disruptorů speciální internetovou stránku: http://ec.europa.eu/research/endocrine/index_en.html.
 

Grantová agentura Akademie věd ČR a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR podpořily projekt, v rámci kterého vznikla publikace na téma “Mikrobiální degradace endokrinně disruptivních látek”.
 
Zdroj: Chem.Listy 103, 2009, č. 3, s. 200–207
Uvedený časopis je ve fondu ZPK
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021