Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Environmentální radioaktivita v EU do kategorie

Publikace > Publikace> Zdroje ICBP - Archiv> Zdroje ICBP - Archiv

Environmentální radioaktivita v EU

Vydáno: 28.3.2011
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Publikace Evropské komise (2009) o radioaktivitě v EU (2004–2006).

Publikace (viz příloha) vznikla jako součást programu REM (Radioaktivity Environmental Monitoring) zajišťovaného Společným výzkumným střediskem EU (JRC), jeho Institutem pro životní prostředí a udržitelnost (IES).
Na základě článku 36 Smlouvy o Euratomu členské státy periodicky sdělují Komisi informace o úrovních environmentální radioaktivity. Komise obdržené informace zpracovává a od počátku 60. let minulého století uveřejňuje jako zprávy. Informace z monitoringu provedeného v letech 2004–2006 byly uveřejněny jako 33. zpráva v dané řadě (sérii).
V uvedené zprávě jsou poprvé obsaženy informace z nových členských států EU: Kypru, České republiky, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Malty, Polska, Slovenské republiky a Slovinska. Zpráva je rozdělena do následujících kapitol:
I. Úvod
II: Částice ve vzduchu
III. Povrchová voda
IV. Pitná voda
V. Mléko
VI. Smíšená strava

Příloha: Enviromental Radioactivity in the European Community (pdf, 73,3 MB, 160 stran)

Zdroj: SÚJB: -RMS

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021