Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek ePhyto usnadní českým dovozcům obchodování s rostlinami a rostlinnými produkty do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

ePhyto usnadní českým dovozcům obchodování s rostlinami a rostlinnými produkty

Vydáno: 13.4.2021
Tisk článku
Autor: ÚKZÚZ
Tisková zpráva ÚKZÚZ

Informační systém Evropské Unie pro dovozní fytosanitární kontrolu zásilek rostlinných komodit TRACES NT, který využívá i ÚKZÚZ, nově umožňuje přijímat elektronicky vydaná rostlinolékařská osvědčení (ePhyto).

Umožnění příjmu úředních elektronických certifikátů rostlinolékařských osvědčení -  ePhyto v rámci informačního systému TRACES NT (Trade Control and Expert System), usnadní dovozcům fytosanitární certifikaci a zcela eliminuje případné falšování fytosanitárních dokladů.

Rovněž povede k rychlejší komunikaci mezi vydávající a přijímající rostlinolékařskou službou. Cílem je, aby celý proces dovozních fytosanitárních kontrol probíhal pouze digitálně.  

Některé třetí země již ve shodě s mezinárodně přijatými postupy přestaly vydávat originály rostlinolékařských osvědčení (Phytosanitary certificate) formou listiny s bezpečnostními prvky a vydávají pro zásilky rostlin a rostlinných produktů pouze elektronická osvědčení.

Jedná se o Argentinu, Chile, Fidži, Kostariku, Maroko, Spojené státy, Ugandu, Nový Zéland, Tunis a Keňu.

V nejbližší době začnou vydávat ePhyto Austrálie, Brazílie, Čína, Ecuador, Ghana, Guatemala, Jamajka, Korea, Mexiko, Samoa a Srí Lanka.  

Je-li k zásilkám zároveň k dispozici i listinný opis osvědčení, není již úředním dokladem ve smyslu předpisů EU.  

Dovozci nadále oznamují zásilky standardní formou přes systém TRACES NT. Propojení ePhyto se záznamem SZVD-PP (CHED-PP, Společný zdravotní vstupní doklad) provede inspektor ÚKZÚZ, který zajišťuje odbavení zásilky ve vstupním místě.  

V průběhu roku 2021 se začne ePhyto v ČR používat také pro vývoz. ÚKZÚZ bude informovat o konkrétním zahájení tohoto procesu.  

Ivana Kršková, tisková mluvčí

 

Zdroj: ÚKZÚZ

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021