Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek EU plánuje revizi legislativy pro dopravu zvířat do kategorie

Aktuality > Aktuality

EU plánuje revizi legislativy pro dopravu zvířat

Vydáno: 25.5.2020
Tisk článku
Autor: ČSCHMS
Tento úmysl je součástí nově zveřejněné strategie EK "Farm to Fork".

Evropská komise nastínila záměr revidovat právní předpisy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat a to včetně přepravy živých zvířat. Tento úmysl je součástí nově zveřejněné strategie Farm to Fork (od zemědělce ke spotřebiteli), která je hlavním dokumentem pro Zelenou dohodu (Green deal). Jejím cílem je do roku 2050 směřovat k uhlíkové neutralitě Evropské unie a to vytvořením nového systému, v němž by příroda, potravinové systémy a biologická rozmanitost byly ve větší rovnováze než doposud. Na materiál Farm to Fork navazuje i strategie pro ochranu biodiverzity.

V českých médiích se nejčastěji píše o tom, že smyslem Zelené dohody a strategie Form to Form je snížení používání pesticidů, chemických hnojiv a postřiků, omezení používání antibiotik u hospodářských zvířat, zvýšení plochy ekologicky obhospodařovaných ploch či zlepšení welfare. V případě welfare se však už moc často uvádí, co přesně si pod pojmem zlepšení dobrých životních podmínek zvířat představit.

V materiálu se přímo zmiňuje: "Lepší životní podmínky zvířat zlepšují zdraví zvířat a kvalitu potravin, snižují potřebu léků a mohou přispět k zachování biologické rozmanitosti. Komise bude proto revidovat právní předpisy vztahující se k dobrým životním podmínkám zvířat, včetně předpisů týkajících se přepravy zvířat a porážky zvířat, s cílem sladit je s nejnovějšími vědeckými poznatky, rozšířit jejich působnost, usnadnit vymáhání a v konečném důsledku zajistit vyšší úroveň dobrých životních podmínek zvířat. Komise rovněž zváží možnosti označování produktů z welfare pro lepší přenos hodnoty prostřednictvím potravinového řetězce," uzavírá text.

Dá se očekávat, že tento obecný text bude sloužit k debatě o tom, zda nepřikročit k revizi pravidel pro dopravu hospodářských zvířat ve smyslu jejich dalšího zpřísnění. Právě dálková přeprava zvířat se v posledních letech stává stále častěji terčem kritiky zejména ze strany ochránců zvířat a podobných organizací.

Pokud jde o antimikrobiální rezistenci, návrh Komise uvažuje o snížení používání antimikrobiálních látek (mezi které patří i antibiotika) pro hospodářská zvířata o 50% do roku 2030. Dalším konkrétním cílem pro rok 2030 má být rozšíření ekologického zemědělství, které by se mělo praktikovat na 25 procentech zemědělské půdy v EU, což je trojnásobek současné plochy. Komise chce rovněž v souladu se závazky ke snižování emisí poskytovat dotace těm zemědělcům, kteří se svým způsobem hospodaření přispívají k jejich eliminaci.

Nyní Evropská komise vyzve Evropský parlament a Evropskou radu, aby strategii Farm to Fork schválily a spolu s ní i druhou strategii v oblasti biologické rozmanitosti a závazky z ní vyplývající.

Autor: Kamil Malát 

Zdroj: ČSCHMS

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018