Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek EU přehodnocuje pravidla pro vedlejší živočišné produkty do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace

EU přehodnocuje pravidla pro vedlejší živočišné produkty

Vydáno: 9.10.2009
Tisk článku
Rada ministrů zemědělství rozhodla o změně přístupu k vedlejším živočišným produktům.
Na rozdíl od nařízení 1774/2002/ES (viz konsolidovaná verze z června 2009) by měly být rozdílně posuzovány vedlejší produkty (VŽP),  které jsou využívány v potravinovém řetězci a ty, které jsou využívány v jiných oblastech  – viz “Council adopts new rules for animal by-products”.
Je navrženo nařízení, podle kterého by v budoucnu nebylo vyžadováno schvalování VŽP podle zdravotních požadavků, pokud materiály nevstupují do potravinového řetězce. Záleží na producentech, zda nevratně rozhodnou, že VŽP, není nadále součástí potravinového řetězce, nebo jej podrobí schvalovacímu procesu, po kterém VŽP může nebo nemusí být použit v potravinovém řetězci. Např. není třeba podrobit materiál zdravotnímu posouzení, pokud má být přeměněn na bioplyn či jiné biopalivo. V tom případě musí být respektována pravidla týkající se emisí a životního prostředí. I nadále má být zachován systém klasifikace VŽP do tří kategorií podle rizika, ale nový systém má umožnit využití nových postupů hodnocení rizika, aby zařazení do kategorií bylo usnadněno.
Zjednodušením je možnost přeřazení materiálů z kategorie 2 do kategorie 3 s nižším rizikem, pokud materiál “neznamená zásadní riziko”, což umožňuje využití ke krmným účelům. Zpřísněním je naopak požadavek na registraci všech podniků zabývajících se transportem VŽP, ať jsou materiály zařazeny do kterékoli kategorie rizika. Důvodem je zajištění sledovatelnosti.
Ročně EU produkuje přes 15 mil. t VŽP, včetně kuchyňských odpadů, použitých olejů, odpadů z řeznictví a jatek, krve, peří, vlny, kůží a spermatu.
Revidované nařízení má i nadále zajistit, aby materiály nevhodné k lidské spotřebě nemohly být využity ke krmení chovaných zvířat, a to včetně zákazu zkrmování kuchyňských odpadů prasaty a jinými zvířaty. Nadále má trvat i zákaz zkrmování živočišných produktů zvířaty stejného druhu.

EU Food Law, 2009, č. 405, s. 18
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021