Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek EU schválila uvádění GM-řepky olejné na belgický trh do kategorie

GMO > Vlivy na zdraví - Archiv> GMO> Vlivy na zdraví - Archiv
Geneticky modifikované organismy (GMO) - Archiv > Geneticky modifikované organismy (GMO) - Archiv> Zemědělství - Archiv

EU schválila uvádění GM-řepky olejné na belgický trh

Vydáno: 22.4.2007
Tisk článku
Komise schválila pro Belgii dovoz a využívání GM-kultivarů řepky Ms8, Rf13, ale nesouhlasí s jejím pěstováním. GM-řepkový olej lze uvádět na trh na základě nařízení 258/1997 o potravinách nového typu.
Podle směrnice 2001/18/ES je pro uvedení konkrétní potraviny s GMO nebo vyrobené pomocí genetických modifikací nutný souhlas podle stanoveného postupu. Společnost Bayer BioScience předložila příslušnému belgickému úřadu notifikaci týkající se pěstování a dovozu geneticky modifikované řepky olejné (Brassica napus L., Ms8, Rf13 a kříženců Ms8 x Rf13) a produktů z ní, a to pro stejné využití jako u běžné řepky (jako krmivo a technické účely), kromě využití jako potraviny. Důvodem GM bylo zvýšení odolnosti vůči herbicidu glufosinát amonný. Belgický úřad vypracoval hodnotící zprávu, podle níž lze GM-kultivary využít ke stejným účelům jako jinou řepku (kromě využití do potravin), ale neakceptoval jejich pěstování. Tato zpráva byla předána k posouzení Komisi a příslušným orgánům členských států. S ohledem na námitky belgického úřadu a některých členských států se úřad EFSA ve svém stanovisku omezil jen na schválení dovozu a zpracování GM-řepky, nikoli na její pěstování. Podle stanoviska úřadu EFSA tyto kultivary jsou stejně bezpečné jako tradiční. Komise vydala na základě tohoto stanoviska rozhodnutí 2007/232/ES. Schválení výše uvedených plodin je vydáno na období deseti let. Je požadováno striktní dodržování požadavků na monitoring, označování GM-produktů a na zabránění křížové kontaminace s konvenčními produkty.
Olej z GM-řepky byl již dříve uveden na trh na základě čl. 5 nařízení 258/1997/ES o potravinách nového typu. V důsledku toho podléhá požadavkům uvedeným v nařízení 1829/2003/ES o GM-potravinách a krmivech, tzn. je povoleno jej uvést na trh a používat v souladu s podmínkami stanovenými v registru pro GM-potraviny a krmiva.
EU Food Law, 2007, č. 296, s. 9-10
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021