Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek EuroFIR - evropská síť pro databáze složení potravin do kategorie

Zemědělský a potravinářský výzkum > Zemědělský a potravinářský výzkum> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv

EuroFIR - evropská síť pro databáze složení potravin

Vydáno: 30.5.2008
Tisk článku
Projekt EuroFIR je mezinárodní projekt 6. rámcového programu EU (2005-2009).
Hlavním cílem projektu je vybudování komplexní, srozumitelné a celosvětově uznávané vědecky podložené databáze složení potravin a bioaktivních složek.
Na projektu spolupracuje 47 institucí (univerzit, výzkumných ústavů a podniků střední velikosti z 26 zemí. Záměrem projektu je vybudování v rámci prvního komplexního celoevropského zdroje informací o potravinách s využitím nemodernějších technologií pro propojení databází pro zajištění efektivního  managementu a aktualizaci dat, rozšíření spektra zpracovávaných dat a porovnávání údajů mezi jednotlivými databázemi. 
 Nástrojem k vybudování sítě je vývoj mezinárodního standardu pro management, kompilaci, porovnání, výměnu a šíření dat o složení potravin, který bude základním stavebním prvkem systému pro management dat. Aktivity jsou rozděleny do několika pracovních skupin - vývoj standardu a zajištění transferu vědecky podložených informací o složení potravin, složení potravinářských výrobků, tradičních a etnických potravin, budování DB bioaktivních látek, komunikace a šíření dat, vzdělávání odborníků prostřednictvím výměnných pobytů, školení či účasti na pracovních setkáních.
EuroFIR je partnerem pro významné výrobce potravin, státní instituce, sdružení výrobců potravin v národním a nadnárodním měřítku. EuroFIR svými aktivitami zaručuje zpracování informací o složení potravin na vědecky podloženém a hodnověrném podkladě, významně přispívá k informovanosti odborné a spotřebitelské veřejnosti v oblasti složení potravin a svými výstupy poskytuje podklady pro realizaci dalších projektů, např. epidemiologických studií. Výstupy jsou aktivně využívány dalšími subjekty např. výrobci pro značení potravin nebo vývoj nových výrobků.

Z rozhodnutí MZe byl Ústav zemědělských a potravinářských informací ustanoven jako kontaktní místo pro spolupráci s EuroFIR, která byla stvrzena v srpnu r. 2007 podepsáním memoranda o spolupráci.
Zapojení ČR do projektu je významné z následujících hledisek: 
EuroFIR poskytuje metodický základ pro zpracování dat v souladu s mezinárodně uznávanými standardy. Participace na projektu umožní českému Centru pro databáze složení potravin přístup k datům ostatních národních databází v rámci projektu. Účast na projektu přispěje k propagaci a prezentaci tradičních a etnických potravin v mezinárodním měřítku. Participace na projektu usnadní přístup k vědecky podloženým informacím o složení potravin. Účastí na projektu je oficiálně deklarováno včlenění problematiky databáze složení potravin do systému národní výživové politiky. Osobní komunikace s ostatními odbornými partnery usnadní ČR začlenění i do jiných projektů.
Informace o projektu EuroFIR jsou dostupné na www.eurofir.net
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021