Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Evropská komise schválila ČR coby zemi prostou IBR do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Evropská komise schválila ČR coby zemi prostou IBR

Vydáno: 5.10.2020
Tisk článku
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS

Evropská komise schválila Českou republiku jako zemi prostou infekční bovinní rinotracheitidy skotu (IBR). Při projednávání žádosti ČR o udělení statusu na jednání stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva (SCoPAFF) v minulém týdnu neuplatnila proti české žádosti zaslané letos v lednu do Bruselu námitky žádná z členských zemí. V nejbližší době lze očekávat oficiální zveřejnění informace o udělení příznivého nákazového statusu ČR ve věstníku Evropské komise. O vymýcení IBR v chovech skotu usilovala ČR dlouhodobě. Získání statusu je významné zejména z hlediska zahraničního obchodu.

Národní ozdravovací program od IBR byl v ČR zahájen 1. 1. 2006. Bez výskytu této nákazy bylo tehdy v ČR pouze 19 % chovů skotu. Program byl ukončen po 11 letech k 31. 12. 2016. K tomuto datu bylo bez nákazy přes 99 % hospodářství, nákaza se vyskytovala jen v posledních několika chovech. Od roku 2017 pokračovalo ozdravování zbylých hospodářství prostřednictví mimořádných veterinárních opatření stanovovaných SVS individuálně pro jednotlivé farmy s výskytem nákazy. Jelikož k 17. 1. 2020 se v ČR již nenacházel žádný skot pozitivně testovaný na IBR, mohla ČR podat výše zmíněnou žádost.

„Zařazení ČR mezi země IBR prosté přináší výhody pro české chovatele skotu při vzájemném obchodování s ostatními zeměmi. Znamená jednak zvýšení záruk a usnadnění obchodování se skotem se zeměmi EU, které již status získaly (zejména Německo, Rakousko nebo Dánsko), ale i obecné zvýšení prestiže a postavení ČR z nákazového hlediska,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Příznivé mezinárodní statusy přinášejí tuzemským chovatelům také možnost získání výhodnějších podmínek při vývozu zvířat a živočišných produktů do třetích zemí. Na základě nově získaného statusu bude moci ČR zároveň po ostatních státech vyžadovat vyšší úroveň doplňkových záruk při dovozu skotu do ČR.

Hlavním cílem činnosti SVS v oblasti zdraví zvířat je z dlouhodobého hlediska udržení dobré nákazové situace, ochrana území ČR před zavlečením nákaz, které by mohly znamenat riziko pro člověka (zoonóz), nebo pro zdraví zvířat a v případě výskytu těchto nákaz přijetí opatření k zamezení šíření těchto nákaz. 

Mezinárodní statusy, které uděluje členským státům Evropská komise nebo Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE) jsou důležité zejména z hlediska zahraničního obchodu. V současné době má ČR status země prosté brucelózy skotu a malých přežvýkavců, tuberkulózy skotu, enzootické leukózy skotu, Aujeszkyho choroby prasat v chovech domácích prasat, klasického moru prasat, vztekliny, slintavky a kulhavky, moru malých přežvýkavců, afrického moru koní, infekční anémie lososovitých ryb, Newcastleské choroby drůbeže a rovněž udržení statusu země se zanedbatelným rizikem BSE (nemoci šílených krav).

IBR je specifické infekční onemocnění skotu, jehož původcem je herpesvirus typu 1 (BHV-1). Onemocnět mohou všechny kategorie skotu. IBR není přenosná na člověka, ani na jiné druhy zvířat. Virus negativně ovlivňuje plodnost skotu a zhoršuje jeho reprodukci, což přináší velmi nepříznivé ekonomické dopady. Klinicky se projevuje jako onemocnění respiračního nebo reprodukčního ústrojí. Virus IBR je schopen dlouhodobě přežívat v infikovaném zvířeti ve skryté (latentní) formě bez klinických příznaků onemocnění.


Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS


Zdroj: SVS 

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021