Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Evropská rada pro informace o potravinách (EUFIC) do kategorie

Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv > Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Potravinářství - Archiv
Aktuality > Aktuality

Evropská rada pro informace o potravinách (EUFIC)

Vydáno: 24.2.2012
Tisk článku
Autor: Mgr. Jana Kubcová Beránková
EUFIC poskytuje vědecky podložené informace o bezpečnosti a jakosti potravin, zdraví a výživě.

Evropská rada pro informace o potravinách (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizace, která poskytuje vědecky podložené informace o bezpečnosti a jakosti potravin, zdraví a výživě médiím, výživovým odborníkům, lékařům, pedagogům a lidem ovlivňujícím veřejné mínění tak, aby byly pro spotřebitele srozumitelné.

Posláním Evropské rady pro informace o potravinách je zlepšovat pochopení těchto informací a zvyšovat povědomí spotřebitelů o jejich aktivní úloze při bezpečném zacházení s potravinami a výběru vyvážené a zdravé stravy.
 
Všechny informace, které Evropská rada pro informace o potravinách zveřejňuje, posuzuje Vědecký poradní výbor (Scientific Advisory Board, SAB). Tento poradní výbor je složen z uznávaných odborníků z celé Evropy, se kterými EUFIC konzultuje  informační a komunikační programy. Tito odborníci také zajišťují, aby všechny informace byly relevantní, fakticky správné a podloženy vědeckými důkazy.
 
EUFIC se spolu s Generálním ředitelstvím Evropské komise pro výzkum (European Commission Directorate Generals for Research) a Generálním ředitelstvím pro zdraví a ochranu spotřebitelů  (European Commission Directorate Generals for Health and Consumer Protection) aktivně zapojuje do mnoha evropských iniciativ.  
 
Informace  EUFIC jsou poskytovány v různých jazycích, přičemž některé informace jsou přeloženy do češtiny: EUFIC – česká verze.
Výzkumný ústav potravinářský Praha (VUPP) zprostředkovává přístup k české verzi bulletinu EUFIC FOODTODAY.


Hlavní kategorie  webových stránek EUFIC:

BEZPEČNOST A JAKOST POTRAVIN
POTRAVINOVÁ TECHNOLOGIE
VÝŽIVA
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL
ONEMOCNĚNÍ SPOJENÁ SE STRAVOU
Přehledy pro spotřebitele (Pouze v angličtině)
Jídlo k zamyšlení (Pouze v angličtině)
Iniciativy EU (Částečně přeloženo)
In the spotlight


Zdroj:  www.eufic.org/index/cs


Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021