Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Evropská strategie biohospodářství do kategorie

Aktuality > Aktuality

Evropská strategie biohospodářství

Vydáno: 30.10.2018
Tisk článku
Autor: MZe
Evropská komise zveřejnila novou, aktualizovanou strategii Biohospodářství (2018).

Evropská strategie biohospodářství, která byla přijatá v roce 2012, byla zaměřená zejména na produkci obnovitelných biologických zdrojů a jejich přeměnu na životně důležité produkty a bioenergii. Evropská komise však dospěla k závěru, že i když cíle strategie pro biohospodářství z roku 2012 zůstávají stále platné, zaměření jednotlivých opatření musí být revidováno a aktualizováno.

Evropská komise zveřejnila novou, aktualizovanou strategii Biohospodářství (2018), jejímž hlavním cílem je zavést udržitelné evropské biohospodářsví. Strategie do značné míry reflektuje Agendu 2030 s jejími cíli udržitelného rozvoje a Pařížskou dohodu.

Strategie Biohospodářsví (2018) rovněž reaguje na nové priority evropské politiky, zejména obnovenou strategii průmyslové politiky, akční plán oběhového hospodářství a sdělení o urychlení inovací v oblasti čisté energie.

Strategie biohospodářství (2018) navrhuje tří úrovňový akční plán:

1. Posílit a rozšiřovat biologické sektory, odblokovat investice a trhy
2. Rozvoj lokálního biohospodářství napříč celou Evropou
3. Zohlednit ekologické hranice biohospodářství

 

V příloze je Strategie biohospodářství (2018) k dispozici ke stažení.

Přílohy

Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018