Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Evropské veterinární předpisy, kontrola do kategorie

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv
TZ SVS ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ SVS ČR> Zdroje ICBP - Archiv
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

Evropské veterinární předpisy, kontrola

Vydáno: 18.10.2010
Tisk článku
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 18.10. 2010.

Evropské veterinární předpisy celkem jasně říkají, že výrobci potravin živočišného původu musejí deklarovat jejich zdravotní nezávadnost, a že za ni plně ručí. Jedním ze základních požadavků je například takové označení, ze kterého je zřejmé, jaká je doba použitelnosti, složení, původ a samozřejmě i neporušenost obalu.

Při obchodování v rámci EU se veterinární kontrolní orgány všech členských zemí soustřeďují na kontrolu dokladů a jejich provázanosti s potravinou a na správné označování potravin. I když v členských zemích platí stejné veterinární předpisy, a veterinární dozor koná podle jednotné veterinární legislativy, objeví se čas od času problémy. Zpravidla nebývají charakteru ohrožení zdravotní nezávadnosti. Nicméně špatné značení, narušené obaly výrobků, nesplnění mikrobiálních kritérií, obsah nepovolených cizorodých látek aj., to jsou důvody k nepropuštění potravin živočišného původu na trh.

V uplynulém týdnu naše orgány státního veterinárního dozoru z důvodů nedodržení ustanovení legislativy EU nepropustily na trh v ČR přes 5 tun masa. Šlo o 3,2 tun baleného hovězího masa z Německa a 2,2 tun drůbežího masa z Polska.

Smyslem tohoto sdělení i smyslem státního veterinárního dozoru je utvrdit veřejnost v tom, že dozor funguje tak, jak má, ale v neposlední řadě i upozornit ty, kdo uvádějí výrobky do oběhu, že mají plnou zodpovědnost za zdravotní nezávadnost i za deklarovanou jakost výrobků a jejich nenarušenost.

Veterinární kontroly probíhají i nadále, jednak na základě rutinních kontrol, jednak na základě analýzy rizik, od které se odvíjejí i mimořádné kontrolní akce zaměřené na některé komodity. Tyto i nedávné „záchyty“ problematických zásilek nejsou tedy výsledkem nějaké speciální „kampaně“, ale výsledkem systematického a důsledného státního veterinárního dozoru.

Systém státního veterinárního dozoru je neustálá a neutuchající kampaň, jejímž cílem je, aby zákazník dostával na stůl zdravotně nezávadné výrobky.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021