Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Evropské výživové referenční dávky (DRV) do kategorie

Zprávy EFSA - Archiv > Zprávy EFSA - Archiv> EFSA - Archiv
Výživová doporučení > Výživová doporučení> Výživa - Archiv> Výživa - Archiv

Evropské výživové referenční dávky (DRV)

Vydáno: 6.4.2010
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Dne 25.3.2010 EFSA uveřejnil DRV pro sacharidy, vlákninu stravy, tuky a vodu.
Panel pro dietetické produkty, výživu a alergie Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA– NDA) stanovil výživové referenční dávky pro příjem sacharidů, vlákniny stravy, tuků a vody.
Doporučení EFSA týkající se příjmu nutričních faktorů poskytuje důležitý základ pro výživovou politiku, pro stanovení cílů, kterých se chce dosáhnout při ovlivňování zdraví populace prostřednictvím stravy a pro vytváření informací pro spotřebitele a vzdělávací programy o zdravé výživě.
Stanovisko EFSA uveřejněné 25.3.2010 schválil panel NDA po konzultaci s členskými státy, vědeckou komunitou a ostatními zainteresovanými subjekty probíhající v letech 2008 a 2009.
Výživové referenční dávky udávají, v závislosti na věku a pohlaví, množství jednotlivých nutričních faktorů, které člověk potřebuje pro dobré zdraví. Evropská komise požádala EFSA, aby aktualizoval dřívější evropská doporučení v této oblasti podle nových vědeckých důkazů a aktuálních doporučení vydaných na národní a mezinárodní úrovni.
EFSA vypracoval nejprve stanoviska k výživové referenční dávce (Dietary Reference Value, DRV) pro sacharidy, vlákninu stravy, tuky a vodu. Následovat budou stanoviska k DRV pro vitaminy a minerální látky. Níže jsou shrnuty závěry, ke kterým panel EFSA došel:
 
* Příjem celkových sacharidů, včetně sacharidů ze škrobnatých potravin jako jsou brambory a těstoviny a z jednoduchých sacharidů jako jsou cukry, by se měl pohybovat u dospělých i dětí v rozmezí 45–60 % celkového energetického příjmu.
 
* U cukrů existuje dostatečný důkaz o tom, že častá konzumace potravin s vysokým obsahem cukrů zvyšuje riziko zubních kazů. Údaje také ukazují na spojení mezi vysokým příjmem cukrů ve formě cukrem slazených nápojů a hmotnostním přírůstkem. Panel NDA však konstatoval, že nebylo k dispozici dostatek důkazů pro stanovení maximálního limitu pro cukry. Je to proto, že možné zdravotní účinky souvisejí hlavně se způsobem konzumace – tj. typy potravin, které se konzumují a jak často se konzumují – spíše než s celkovým příjmem vlastních cukrů. Důkazy o modelech konzumace potravin obsahujících cukry by měli brát do úvahy politikové při vytváření výživových doporučení a při vývoji dietetických směrnic založených na potravinách, a to na národní úrovni.
 
* Denní příjem 25 g vlákniny stravy je postačující pro normální funkci střev u dospělých. Kromě toho se u dospělých ukazuje, že vyšší příjem vlákniny stravy je spojen se zdravotním prospěchem (např. snížením rizika nemoci srdce, diabetu 2. typu a zachováním hmotnosti).
 
* Stále neexistuje jednotný názor na úlohu glykemického indexu a glykemické zátěže pro udržení hmotnosti a prevenci nemocí souvisejících se stravou.
 
* Příjem tuku by se měl pohybovat v rozmezí 20–35 % celkového energetického příjmu, přičemž odlišné hodnoty platí pro kojence a malé děti, kde je zapotřebí brát do úvahy jejich specifické výživové potřeby.
 
* Existuje dostatečný důkaz o tom, že příjem nasycených tuků a trans tuků vede ke zvýšeným hladinám cholesterolu v krvi, což může přispívat k vývoji nemocí srdce. Omezování příjmu nasycených a trans tuků tím, že se nahradí mono- nebo polymerními mastnými kyselinami by měli brát do úvahy politikové při vytváření nutričních doporučení a výživových směrnic založených na potravinách na národní úrovni.
 
* Denní příjem 250 mg n-3 mastných kyselin s dlouhým řetězcem u dospělých snižuje riziko onemocnění srdce.
 
* Za odpovídající se považuje denní příjem 2 litrů vody u žen a 2,5 l vody u mužů.
 
Panel NDA rovněž uveřejnil další dvě stanoviska. Jedno se týká stanovení obecných principů pro vytváření výživových referenčních hodnot, druhé poskytuje rady politikům jak převést výživová doporučení do informací o potravinách nazvaných “food-based dietary guidelines” (FBDG). FBDG radí spotřebitelům co jíst a pomáhá jim při výběru zdravých variant stravy.
 
* Vědecké stanovisko k zásadám pro vytváření a používání DRV
* Vědecké stanovisko k DRV pro vodu
* Vědecké stanovisko ke stanovování dietetických doporučení pro příjem potravin
* Vědecké stanovisko k DRV pro tuky, včetně nasycené, polynenasycené, mononenasycené, trans mastné kyseliny a cholesterol
* Vědecké stanovisko k DRV pro sacharidy a vlákninu stravy
* Schůzka s národními experty pro DRV
* Aktuální témata A–Z (Topics A–Z): DRV a dietetické směrnice
 
Zdroj: EFSA
 
Zpráva z 5. vědeckého kolokvia EFSA: Food-Based Dietary Guidelines (dietetická doporučení pro příjem potravin)
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021