Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Evropský úřad pro bezpečnost potravin hledá špičkové odborníky pro práci ve Vědeckém výboru a vědeckých panelech (aktualizace) do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality

Evropský úřad pro bezpečnost potravin hledá špičkové odborníky pro práci ve Vědeckém výboru a vědeckých panelech (aktualizace)

Vydáno: 30.5.2011
Tisk článku
Autor: MZe
Termín prodloužen do 14. 6. 2011.
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vyzývá špičkové vědce, kteří mají zájem pracovat pro EFSA, aby se v termínu od 31. března do 14. června 2011 přihlásili do výběrového řízení na nové členy odborných panelů a Vědeckého výboru.
Vědecké panely se skládají z nezávislých expertů členských států jmenovaných Správní radou na dobu tří let (nejsou to zaměstnanci EFSA). Vědecký výbor je složen z předsedů vědeckých panelů a nezávislých odborníků. Zodpovídá za koordinaci a jednotu postupu při přípravě vědeckého stanoviska a poskytování vědeckých stanovisek úřadu.
Pro období 2012 – 2015 jsou hledáni vhodní kandidáti do Vědeckého výboru a panelů:
Vědecký panel pro zdraví a pohodu zvířat (AHAW)
Vědecký panel pro biologická rizika (BIOHAZ)
Vědecký panel pro kontaminanty v potravním řetězci (CONTAM)
Vědecký panel pro krmivářská aditiva a produkty nebo látky používané ve výživě zvířat (FEEDAP)
Vědecký panel pro geneticky modifikované organismy (GMO)
Vědecký panel pro dietetické výrobky, výživu a alergie (NDA)
Vědecký panel pro zdraví rostlin (PLH)
Vědecký panel pro přípravky na ochranu rostlin a jejich rezidua (PPR)
Vědecký výbor (SC)
Pro období 2014 – 2017 probíhá předvýběr vhodných kandidátů do panelů:
Vědecký panel pro potravinářská aditiva a zdroje nutrientů přidávaných do potravin (ANS)
Vědecký panel pro materiály přicházející do styku s potravinami, enzymy, aromatizující a pomocné látky (CEF)

Tříletý mandát začíná vždy v polovině uvedeného roku.
Nebude-li vědecký odborník prostřednictvím jednoduchého, otevřeného a transparentního řízení a na základě prokázané odborné úrovně a nezávislosti vybrán, může být umístěn na záložní seznam vědců pro v budoucnu uvolněné pozice v panelech a Vědeckém výboru EFSA.
Posláním EFSA je poskytovat nezávislá vědecká stanoviska, vědeckou a technickou podporu pro činnost Evropského společenství ve všech oblastech, které mají přímý nebo nepřímý vliv na bezpečnost potravin a krmiv. Úkolem úřadu je zajišťovat unijním institucím a členským státům co možná nejlepší a nezávislá vědecká stanoviska pro přípravu legislativy. EFSA podporuje a koordinuje vývoj jednotných metodik hodnocení rizik, vyhledává, sbírá a analyzuje vědecká data a provádí činnosti vedoucí k identifikaci a charakterizaci nově vzniklých rizik.
Úplné informace o výzvě můžete najít na webových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.
http://www.efsa.europa.eu/en/scpanels/memberscall2011.htm
Zdroj: EFSA

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021