Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Evropský veterinární týden - osvětová akce do kategorie

TZ SVS ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ SVS ČR> Zdroje ICBP - Archiv
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

Evropský veterinární týden - osvětová akce

Vydáno: 7.11.2008
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 7.11.2008.
V pondělí 10. 11. budou ve všech zemích EU na mezinárodních letištích umístěny nové informační materiály, které mají cestující upozorňovat na podmínky pro dovoz neobchodního veterinárního zboží do EU.
 
Účelem této informace (a tiskové konference) je seznámit veřejnost s pravidly dovozu potravin do EU z ostatních, tzv. třetích zemí, a také s podmínkami dovozu zvířat v zájmovém chovu. Evropská komise zjistila, že informovanost veřejnosti není v některých případech tak účinná, jak by měla být. Riziko zavlečení některých nákaz zvířat i nákaz přenosných ze zvířat na člověka je ze třetích zemích stále reálná. Proto rozhodla uspořádat osvětovou akci „EVROPSKÝ VETERINÁRNÍ TÝDEN“.
 
Evropský veterinární týden (10. - 16. 11. 2008) pořádá Evropská komise ve spolupráci s Federací evropských veterinárních lékařů a všemi členskými zeměmi EU jako propagaci Strategie Evropské unie v oblasti zdraví zvířat pro léta 2007 - 2013 podle zásady „Prevence je lepší než léčba“. Hlavním tématem je biologická bezpečnost v hospodářstvích zvířat a na hranicích.
 
Na propagaci Evropského veterinárního týdne se v ČR vedle Státní veterinární správy ČR, Generálního ředitelství cel ČR, celních úřadů na všech mezinárodních letištích, podílí důležitou měrou také ČSA, Travel service, Letiště Praha a.s. a provozovatelé ostatních českých mezinárodních letišť tím, že distribuují cestujícím propagační materiály, které zajistila pro všechny členské státy Evropská komise.
 
Česká republika je členem EU od 1. května 2004 a řídí se pravidly společnými pro celé Společenství. Evropská unie se snaží účinně bránit zavlečení nebezpečných nákaz na své území, a proto stanovila přísná pravidla pro komerční dovozy produktů živočišného původu a zvířat. Všechny zásilky veterinárního zboží jsou kontrolovány na pohraničních veterinárních stanicích.
 
Rizikem jsou však dovozy nekomerční povahy, tedy dovozy v cestovním styku (v rámci osobních zavazadel cestujících). Turisté (cestující) si často neuvědomují, že mohou prostřednictvím potravin zavléct nebezpečné nákazy na území EU. Může se jednat o nákazy přenosné ze zvířat na člověka, tzv. zoonózy, nebo rychle se šířící nákazy zvířat, jako je např. slintavka a kulhavka, klasický mor prasat, vysoce patogenní ptačí chřipka, které způsobují obrovské ekonomické ztráty v chovech zvířat.
 
Proto by široká veřejnost měla vědět, že je zakázáno dovážet do EU či zasílat poštou maso, masné výrobky, mléko a mléčné výrobky v jakémkoliv množství ze zemí mimo EU. Pokud by si chtěl cestující takový produkt ze zahraniční dovézt, je nutno ještě před odletem kontaktovat Státní veterinární správu ČR a poradit se o podmínkách dovozu. Výše vyjmenované produkty by musely být doprovázeny předepsanými veterinárními doklady a musely by být předloženy k hraniční veterinární kontrole.
 
Legálně je možno si přivézt do 1 kg např. ryby, med či vejce, ale tyto produkty musejí pocházet ze schválené země, proto je také nutné se předem informovat u Státní veterinární správy a při dovozu tyto produkty ohlásit příslušnému celnímu úřadu.
 
Cestující jsou při příletu ze třetích zemí podrobeni kontrole, kterou provádějí celní orgány. Tyto kontroly probíhají na všech mezinárodních letištích, 6 veřejných a 11 neveřejných. Celní orgány kontrolují namátkově zavazadla pomocí RTG a kromě jiných artiklů se zaměřují za potraviny živočišného původu. Cestující mají možnost dobrovolně vyhodit potraviny do označených košů, které jsou umístěny před a v rámci celního prostoru. Pokud je potravina nalezena v zavazadle, může cestujícímu hrozit sankce.
 
Všechny potraviny, jež nebyly v cestovním styku propuštěny na území EU, jsou pod celním dohledem zlikvidovány provozovatelem letiště ve spalovně. V žádném případě nesmí být smíchány s komunálním odpadem. Dozor nad likvidací provádějí krajské veterinární správy.
 
Celní orgány kontrolují také dovoz zvířat v zájmovém chovu. V cestovním styku je možno převážet pouze psy, kočky, fretky, bezobratlé (s výjimkou včel a korýšů), okrasné tropické ryby, plazy, obojživelníky, hlodavce a domácí králíky, a sice pouze 5 či méně zvířat. Pokud cestující přiváží více jak 5 zvířat, musí je předložit ke kontrole na pohraniční veterinární stanici v Praze – Ruzyni. O takovém dovozu je nutné se předem informovat u SVS ČR, popřípadě požádat o stanovení veterinárních podmínek dovozu. Žádná jiná zvířata převážet v cestovním styku nelze.
 
Pozor na dovoz exotických ptáků! V souvislosti s výskytem vysoce patogenní ptačí chřipky v řadě zemí byla Evropskou komisí vydána rozhodnutí, která stanovila přísná pravidla pro dovozy ptáků do EU. V ČR je jediným místem vstupu pro dovozy ptáků komerční i nekomerční povahy ze třetích zemí pohraniční veterinární stanice v Praze. O případném, dovozu je nutné se předem informovat u SVS ČR.
 
V cestovním styku jsou nejčastěji dováženi psi a kočky. Je důležité se předem informovat, např. na www.svscr.cz, o podmínkách dovozu z různých zemí a o náležitostech veterinárního osvědčení, které musí být potvrzeno úředním veterinárním lékařem a doprovázet zvíře. Při dovozu z vyjmenovaných třetích zemí stačí předepsaná identifikace a platné očkování proti vzteklině, z ostatních zemí je požadováno i sérologické vyšetření na titr protilátek proti vzteklině. Je nutné si uvědomit, že vzteklina může být pro člověka smrtelným onemocněním.
 
Prakticky o všech uvedených pravidlech a podmínkách je možné se informovat na webových stránkách Státní veterinární správy ČR (www.svscr.cz) nebo na webových stránkách Celní správy ČR (www.celnisprava.cz).
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021