Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Evropští zemědělci upouštějí od geneticky modifikovaných plodin do kategorie

Geneticky modifikované organismy (GMO) - Archiv > Geneticky modifikované organismy (GMO) - Archiv> Zemědělství - Archiv

Evropští zemědělci upouštějí od geneticky modifikovaných plodin

Vydáno: 24.2.2010
Tisk článku
V nejbližších dnech zveřejní mezinárodní organizace ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications) svou výroční zprávu zahrnující údaje o ploše, na které se pěstují geneticky modifikované (GM) plodiny.
V nejbližších dnech zveřejní mezinárodní organizace ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications), založená a financovaná biotechnologickým průmyslem, svou výroční zprávu zahrnující údaje o ploše, na které se pěstují geneticky modifikované (GM) plodiny. Cílem aktivit ISAAA  je propagace GM plodin coby řešení problémů světové chudoby a hladu. Skutečností ovšem zůstává, že GM plodiny se neosvědčily ani na polích, ani na trhu a jejich pěstování představuje riziko pro životní prostředí i živobytí samotných zemědělců.
Oficiální údaje Evropské unie uvádějí, že evropští zemědělci v roce 2009 pěstovali ve srovnání s rokem 2008 [1] o 11 % méně GM plodin. Navíc v tomto období Německo a Lucembursko uplatnily bezpečnostní doložku zakazující pěstování GM kukuřice na svém území. Přidaly se tak k Rakousku, Francii, Řecku a Maďarsku, které se pro zákaz GM kukuřice vyslovily již dříve.
Hlavním důvodem tohoto poklesu, jenž je ještě výraznější v Rumunsku, v České republice a na Slovensku (22– % pokles ploch osetých GM plodinami), jsou vyšší ceny GM osiva a nedostatečný zájem o GM potraviny, kvůli kterému nemají zemědělci na trhu pro svou GM produkci odbyt. Svou roli hrají též povinná pravidla koexistence a oddělení GM produkce od ostatní (vypěstované konvenčním nebo ekologickým způsobem), jejichž účelem je zabránit kontaminaci sousedních polí a potravin.
"Navzdory silné propagaci GM plodin ze strany biotechnologického průmyslu se stále zřetelněji ukazuje, že se tu jedná o zcela nevydařený experiment. GM plodiny selhávají jak na polích, tak na trhu", řekla Magdalena Klimovičová, vědecká poradkyně Greenpeace ČR.
Greenpeace tímto vyzývá vlády k tomu, aby následovaly příkladu , první GM zeleniny vůbec, a vyhlásily zákaz pěstování všech GM plodin na svém území.
"Vlády by měly vycházet z doporučení Mezinárodního panelu pro hodnocení zemědělských technologií a vědy pro rozvoj (IAASTD) a začít s podporou maloplošného udržitelného zemědělství, které je schopno zajistit dostatečnou produkci potravin, aniž by přitom vyčerpávalo přírodní zdroje, na nichž jsme všichni závislí", dodala Klimovičová.
Poznámky pro editory:
[1]  Plochy GM kukuřice MON 810 - srovnání údajů let 2008 a 2009 dle oficiálních dat EU:
Stát EU
2008 (ha)
2009 (ha)
%
Česká republika (1)
8,380
6,480
22.7 % pokles
Rumunsko (2)
6,130
3,243.52
47 %    pokles
Slovensko (3)
1,930.87
875
55 %    pokles
Portugalsko (4)
4,856.2
5,093.7
4,9%    nárůst
Španělsko (5)
79,269
76,057
4 %      pokles
Polsko (6)
3,000
3, 000
-
Německo (7)
3,171
-
100%    pokles
Celkem
106,737
94,749
11%      pokles (za předpokladu, že v Polsku nedošlo ke změně)
Odkazy k tabulce:
(1) http://www.cizp.cz/2022_MZe-Plocha-poli-s-GM-kukurici-letos-poprve-od-roku-2005-klesla
(2) According to the National Agency of the Protection of the Environment  http://www.anpm.ro/content.aspx?id=11
(3) Official PR on Ministry of Agriculture  http://www.land.gov.sk/sk/index.php?navID=2&navID2=2&sID=26&sID2=27&id=1566
(4) http://www.dgadr.pt/
(5) http://www.mapa.es/agricultura/pags/semillas/estadisticas/serie_maizgm98_06.pdf
(6) Pro Polsko neexistují žádné oficiální vládní údaje. Podle článku deníku Rzeczpospolita (20.01.2010), který citoval odhady Polského svazu producentů kukuřice, byla celková plocha osetá kukuřicí MON810 3.000 ha. http://www.rp.pl/artykul/422200.html
(7) http://apps2.bvl.bund.de/stareg_web/bundeslandStatistic.do?page=/bundeslandStatistic.do&language=de&year=2008

Zdroj: Agris, 22.02.2010
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021