Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Existuje skutečně spojení mezi potravinářskými aditivy a hyperaktivitou dětí? do kategorie

Zprávy EFSA - Archiv > Zprávy EFSA - Archiv> EFSA - Archiv
Přídatné látky (éčka) > Vlivy na zdraví - Archiv> Přídatné látky (éčka)> Vlivy na zdraví - Archiv

Existuje skutečně spojení mezi potravinářskými aditivy a hyperaktivitou dětí?

Vydáno: 21.3.2008
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
EFSA posoudil nález britské studie o vlivu vybraných potravinářských aditiv na hyperaktivitu dětí.
Experti dohlížející nad bezpečností potravin v EU dokončili posouzení studie, která byla provedena na Southampton University ve Velké Británii a zabývala se účinky dvou různých směsí potravinářských barviv a konzervačního prostředku benzoanu sodného na chování dětí. Výsledky uvedené studie byly publikovány v roce 2007, přičemž výzkumníci ve studii došli k závěru, že existuje spojení mezi zkoumanými směsmi barviv a benzoanu sodného a hyperaktivitou dětí.
Skupina expertů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) společně s experty na chování dětí, dětskou psychiatrii, alergii a statistiku došla k závěru, že studie provedená ve Velké Británii poskytla jen slabý důkaz o tom, že testované směsi mohou mít malý vliv na aktivitu a pozornost některých dětí. Pozorované účinky ve studii však nebyly pro dvě věkové skupiny dětí a pro dvě směsi použité ve studii konzistentní.
Posouzením celkové váhy důkazu a s přihlédnutím ke značné nejistotě (nedostatečná konzistence nálezů, relativní slabost účinku, chybějící informace o klinickém významu pozorovaných změn chování) došel panel expertů EFSA k závěru, že nálezy v britské studii nelze použít jako základ pro změnu akceptovatelného denního příjmu (ADI) příslušných barviv nebo benzoanu sodného.
K nedostatkům britské studie patří to, že nelze přesně určit, která aditiva v použitých směsích jsou odpovědná za pozorované účinky u dětí a dále, že nebyla testována jednotlivá aditiva.
Ačkoliv nálezy ze studie se týkají specifických jedinců vykazujících citlivost vůči potravinářským aditivům obecně nebo zejména k potravinářským barvivům, není v současné době možné posoudit, jak takováto citlivost může být rozšířená v obecné populaci. Panel expertů EFSA, kterému pomáhali experti na chování dětí, bral do úvahy, že váha účinků na chování dětí byla nejasná, neboť nebylo známo, zda zjištěné malé změny pozornosti a aktivity by rušily práci dětí ve škole nebo jiné jejich duševní činnosti.
Z přehledů spotřeby cukrovinek a nealkoholických nápojů v letech 2002–2005 se zjistilo, že barviva se v těchto výrobcích používají často. V nealkoholických nápojích je také často obsažen benzoan sodný. Na základě tohoto panel expertů pro aditiva (EFSA-AFC) došel k závěru, že děti, které konzumují jasně zbarvené cukrovinky a nealko-nápoje mohou dosáhnout u některých aditiv testovaných ve studii takových příjmů, které jsou podobné dennímu množství udávanému ve studii.
Panel expertů EFSA se zabýval rovněž posouzením předcházejících studií ze 70. let minulého století zabývajících se vlivy potravinářských aditiv na chování dětí a připustil, že studie provedená na Southampton University je dosud největší studií provedenou k předpokládanému spojení mezi potravinářskými aditivy a hyperaktivitou u obecné populace. Panel konstatoval, že ve většině předcházejících studií se používaly hyperaktivní děti a ty nebyly reprezentanty obecné populace.
Panel AFC v současné době nově posuzuje bezpečnost všech potravinářských barviv schválených v EU a to případ od případu. Do tohoto prověřování jsou zahrnuta i ta barviva, která byla použita v britské studii. Očekává se, že stanoviska k některým barvivům, která budí obavy, např. Allura Red, budou schválena do konce roku 2008.
Úplný test stanoviska EFSA ke studii provedené na Southampton University je k dispozici zde.
 
Zdroj: EFSA
 
Více informací o potravinářských barvivech a hyperaktivitě dětí
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021