Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Faktory přispívající k šíření MRSA u prasat v EU do kategorie

Zprávy EFSA - Archiv > Zprávy EFSA - Archiv> EFSA - Archiv
Biologická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Biologická rizika> Rizikové faktory - Archiv
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

Faktory přispívající k šíření MRSA u prasat v EU

Vydáno: 7.6.2010
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Druhá část zprávy EFSA navazující na monitoring výskytu MRSA u prasat v EU v roce 2008.
V listopadu 2009 uveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) výsledky prvního monitoringu výskytu MRSA (meticillin rezistentní Staphylococcus aureus) u prasat v EU (zpráva část A).
Dne 3.6.2010 uveřejnil EFSA část B zprávy (viz příloha), ve které hodnotí faktory přispívající k šíření MRSA v chovech prasat v EU.
Většina infekcí MRSA se přenáší přímým nebo nepřímým kontaktem mezi lidmi (human-to-human). Lidé jsou vystaveni MRSA rovněž tím, že přicházejí do kontaktu s infikovanými zvířaty. To se týká hlavně chovatelů, veterinárních pracovníků a jejich rodin. V současné době neexistuje žádný důkaz, že se MRSA přenáší na člověka z konzumace kontaminovaných potravin nebo manipulací s nimi.
Monitoring EFSA ukazuje na to, že u větších chovů je větší pravděpodobnost, že budou kontaminovány MRSA. To se týká plemenných i produkčních chovů. Ve studii EFSA se např. uvádí, že u plemenných chovů s více než 400 kusy prasat je dvakrát vyšší pravděpodobnost kontaminace MRSA než u chovů s méně než 100 kusy prasat.
Analýza EFSA dále ukazuje, že pohyb zvířat hraje roli v kontaminaci plemenných chovů prasat: jak obchodování s plemennými prasaty mezi členskými státy, tak pohyb prasat mezi plemennými a produkčními chovy v rámci jednoho členského státu. Údaje ukazují na to, že se MRSA přenáší pohybem zvířat mezi těmito dvěma typy chovů.
EFSA doporučuje shromažďovat více informací na národní úrovni o těch faktorech, které vystavují chovy prasat riziku infekce MRSA a o opatřeních, která zamezují šíření MRSA.
 
Příloha: Analysis of the baseline survey on the prevalence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in holdings with breeding pigs, in the EU, 2008 - Part B: factors associated with MRSA contamination of holdings (pdf, 1,1 MB, 67 stran)
 
Zdroj: EFSA
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021