Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek FDA: četnost inspekcí do kategorie

Aktuality > Aktuality

FDA: četnost inspekcí

Vydáno: 26.6.2012
Tisk článku
Autor: Ing. Irena Suková
Podle nového amerického zákona o bezpečnosti potravin – FSMA – se  podniky podle prokázané rizikovosti třídí do dvou kategorií: s vysokým rizikem a bez vysokého rizika.
Úřad FDA vydal v březnu 2012 kritéria pro zatřídění tuzemských potravinářských podniků do tříd „s vysokým rizikem“ a „bez vysokého rizika“. Důvodem je, že podle zákona FSMA (Food Safety Modernisation Act) je četnost inspekcí závislá na riziku. Podniky s vysokým rizikem musí být dozorovány nejméně jednou za tři roky, podniky bez vysokého rizika jednou za pět let. Tímto je stanovena minimální frekvence kontrol, většina podniků je kontrolována častěji. Kontrolní cykly musí být uzavřeny do 5 let od nabytí platnosti zákona FSMA.
Považuje-li se za počátek rok 2011, pak musí být inspekce podniků s vysokým rizikem provedena do r. 2013 a inspekce podniků s nízkým rizikem do r. 2016. V r. 2012 plánuje FDA provedení 7 400 kontrol ve vysoce rizikových podnicích a 8 600 kontrol v málo rizikových.
Prvním kritériem, podle kterého se rizikovost podniku posuzuje, jsou obecně známá rizika. Pokud je podnik spojen s výskytem onemocnění z potravin a se stahováním výrobků z trhu (typ I), je zařazen do kategorie s vysokým rizikem. Do této kategorie jsou zařazeny i podniky zpracovávající komodity spojené s onemocněním nebo se stahováním z trhu typu I, které nebyly kontrolovány předcházejících 5 let.
Druhým kritériem je předcházející soustavný soulad s požadavky, ať jde o stahování z trhu, výskyt onemocnění z potravin nebo nedodržování norem. V dalších inspekčních cyklech mohou být stanovena jiná kritéria.
Všechny podniky musí být soustavně připraveny absolvovat inspekci, aniž by věděly, do jaké rizikové skupiny jsou zařazeny.
Povinností úřadu FDA je podávat Kongresu každoročně zprávu o počtu prováděných inspekcích o rizikové úrovni podniků.

Food Bussiness News, 8. 2012. č. 2, s. 1, 30

Objednávka kopie článku
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021