Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Festival Znojemský hrozen představí gastronomii Francie a pobaltských států do kategorie

Akce tuzemské > Akce tuzemské> Akce - Archiv> Akce - Archiv
TZ MZe ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ MZe ČR> Zdroje ICBP - Archiv

Festival Znojemský hrozen představí gastronomii Francie a pobaltských států

Vydáno: 19.9.2008
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Tisková zpráva MZe ČR ze dne 18.9.2008.
X. ročník Mezinárodního festivalu televizních a rozhlasových pořadů o gastronomii „ZNOJEMSKÝ HROZEN“, který představí přes 300 snímků z 20 zemí, mezi jinými třeba z Francie a pobaltských republik, zahájil dnes odpoledne ministr zemědělství Petr Gandalovič. Ve svém úvodním projevu ministr shrnul přípravy resortu na nadcházející předsednictví České republiky v Evropské unii, hovořil o ambicích, ale zejména o věcných tématech, na které chceme během našeho mandátu upřít pozornost, popř. je „zdědíme“ od francouzských kolegů.
Ministr připomněl také úspěchy naší diplomacie v Bruselu: „Podařilo se nám výrazně zmírnit původní nefér návrhy Evropské komise na seškrtání přímých plateb, které by měly selektivní dopad pouze na některé členské státy, přičemž Česká republika by patřila mezi ty nejpostiženější. Původní návrhy Komise byly zcela v rozporu se zamýšleným ozdravením konkurenceschopnosti evropského agrárního sektoru.“
 
Podle ministra tyto úspěchy nejen dokázaly, že zájmy našich zemědělců na evropské úrovni hájit umíme, ale zkušenosti s vyjednáváním nám výrazně pomohou právě v roli předsednické země, tedy v roli nestranného vyjednavače kompromisů. Nicméně nesmíme zapomínat na zásadní limitující faktory, které budou ztěžovat výkon našeho předsednictví a citelně zasáhnou i resort zemědělství: od jara bude vrcholit předvolební kampaň pro červnové volby do Evropského parlamentu a ke svému konci se také bude blížit funkční období současné Evropské komise. Otázkou také zůstává osud tzv. Lisabonské smlouvy, která by měla výrazné dopady do legislativního procesu agendy Společné zemědělské politiky.
Při formulaci priorit resortu podle Gandaloviče MZe vychází z oficiálního hesla našeho předsednictví „Evropa bez bariér“. „Já jej vnímám především jako snahu o odstranění dichotomie „starý“ a „nový“ členský stát, rušení nesmyslných aspektů přebujelé evropské byrokracie, ale také jako odbourávání bariér mezi Evropskou unií a občanem, který se přirozeně ve složité změti nařízení a směrnic ztrácí. Sázíme na věrohodné předsednictví, právě proto volíme priority ambiciózní, ale reálné,“ řekl ministr.
 
Mezi tyto priority patří zahájení debaty o budoucí podobě Společné zemědělské politiky, kde budou hrát klíčovou roli zejména alokace přímých plateb. Svoji pozornost zaměří MZe na rozvoj venkovských oblastí, což dlouhodobě prosazuje i na národní úrovni, a zejména na vymezení tzv. méně příznivých oblastí LFA. Stěžejním tématem bude v kontextu vysokých cen potravin ve světě také debata o kvalitě zemědělských produktů a potravin, kterou chceme iniciovat. Dalšími tématy by se mohly stát veterinární a fytosanitární problematika. Do začátku předsednictví však ještě může dojít ke změnám v závislosti na aktuálním vývoji evropského, resp. světového zemědělství a potravinářství.
Součástí příprav na předsednictví je důkladné plánování kalendáře akcí, které se v rámci resortu uskuteční, a to na všech úrovních. Nejvýznamnější z nich bude neformální zasedání Rady ministrů pro zemědělství a rybolov, které proběhne ve dnech 31. května až 2. června 2009 v Brně. V této chvíli se připravuje program tohoto neformálního zasedání tak, aby přispěl k úspěšné prezentaci České republiky a jejího zemědělství. Velkou příležitost taková akce také nabízí pro zviditelnění celého regionu, tedy Jihomoravského kraje, s jehož představiteli MZe úzce spolupracuje. V rámci každého předsednictví je také obvyklé uspořádat konferenci na nejvyšší politické úrovni, tedy za účasti ministra a komisaře zodpovědného v Evropské komisi za příslušnou oblast. Tato konference je plánována na dny 7. – 8. května 2009 a jako její téma byla zvolena vysoce aktuální politika kvality zemědělských produktů a potravin.
 
Organizátorům Znojemského hroznu se letos podařilo zajistit účast takové gastronomické velmoci, jakou je Francie, výrazně jsou zastoupeny pobaltské státy. Celkem se letošního ročníku účastní přes 300 snímků z 20 zemí. Festival se tradičně koná pod záštitou ministra zemědělství Petra Gandaloviče.
 
Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021