Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Finanční prostředky z EU na programy věnované zdraví zvířat do kategorie

TZ SVS ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ SVS ČR> Zdroje ICBP - Archiv
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

Finanční prostředky z EU na programy věnované zdraví zvířat

Vydáno: 25.5.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 22.5.2009.
Říci si o peníze, to se musí umět
Ze společné evropské pokladny proudí peníze i veterinářům, tedy na celou řadu programů věnovaným zdraví zvířat. Státní veterinární správa ČR již do Bruselu odeslala požadavek na příspěvek na rok 2010, a to na tlumení salmonel v chovech drůbeže, na sledování proti aviární influenze, na vyšetřování a eradikaci BSE a program proti katarální horečce ovcí a program na monitoring nákaz u ryb.
 
Nelze si však představovat, že „se tak jedno dopoledne sedne k papíru“ s dobře ořezanou tužkou a zhruba se spočítá, kolik by asi tak bylo potřeba. Není tomu tak.
 
Takováto žádost musí vycházet z odborně podložených faktů a detailní analýzy situace. Dále musí obsahovat celou řadu náležitostí, jako je struktura žádající organizace, tj. SVS ČR, doložení účinnosti systému dozoru, též doložit úroveň laboratoří, tj. zejména státních veterinárních ústavů a deklarovat jejich akreditace. Dále pak garantovat systém sběru a vyhodnocování dat a účinnost informačního systému. Rovněž musí být zajištěna platná legislativa, která umožňuje provádění takovýchto programů.
 
Obecně lze říci, že z evropských peněz lze obdržet do 50 % vynaložených přímých nákladů. To znamená, že lze příspěvek čerpat na vakcinaci, laboratorní vyšetřování, utracení zvířat, asanační práce, apod. Nikoli již na platy, ubytování, stravování a dopravu. Všechny tyto vynaložené náklady musejí být podloženy účetními doklady, které musí být na požádání předloženy kontrolním orgánům Evropské komise. Akce, na které byl schválen příspěvek EK, musí probíhat přesně dle schváleného programu, a to jak z časového, tak z finančního hlediska. O této skutečnosti v průběhu roku do Bruselu podáváme průběžné zprávy.
 
Pro určitou představu lze uvést, že v letošním roce počítáme z EU s příspěvkem na veterinární programy za rok 2008 zhruba ve výši 117 milionů korun. V roce 2008 byly pro příspěvek z EK schváleny tyto programy: tlumení salmonel v reprodukčních hejnech drůbeže (příspěvek 13 milionů korun),  tlumení salmonel u nosnic produkujících konzumní vejce (příspěvek 26 milionů korun), sledování ptačí chřipky u drůbeže a volně žijících ptáků 1 milion 690 tisíc korun), vakcinace lišek proti vzteklině (příspěvek 13 milionů korun), monitoring a eradikace BSE (příspěvek 30 milionů 888 tisíc) a na provedení nouzové vakcinace proti katarální horečce ovcí (příspěvek 32 milionů 500 tisíc korun).
 
Evropská unie se podílí na financování zejména preventivních akcí, jako jsou vakcinace či ozdravné programy. Má zájem, aby se nákazová situace ve všech členských zemích zlepšovala. ČR by v tomto ohledu mohla být vzorem, viz nákazové statusy – jsme země prostá celé řady onemocnění zvířat, a to právě díky prováděným ozdravným programům (například jsme prosti tuberkulózy skotu, leukózy skotu, brucelózy skotu a malých přežvýkavců, prosti vztekliny, dále se nevyskytuje klasický mor prasat, jsme prosti též Aujeszkyho choroby prasat). Snaha EU se projevuje i v připravované nové strategii zdraví zvířat, jejíž nosnou myšlenkou je, že prevence je lepší než léčba. Proto by v budoucnu měly být programy směrovány obecně na prevenci zavlečení nákaz do chovů se zaměřením především na biologickou bezpečnost chovů, sanitační programy, a na welfare (tj. pohodu) zvířat.
 
Pro rok 2010 jsme zaslali žádosti o kofinancování do Bruselu na pět skupin programů: programy tlumení salmonel v chovech drůbeže, program na sledování ptačí chřipky, program na monitoring a eradikaci BSE, program na monitoring a vakcinaci proti katarální horečce ovcí a program na monitoring nákaz u ryb. Předpokládáme, že prostředky získané z Bruselu budou představovat zhruba stejný podíl z celkových vynaložených prostředků, jako tomu bylo v uplynulých letech.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021