Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Financování projektů v 7. rámcovém program výzkumu v EU do kategorie

Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv > Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Potravinářství - Archiv

Financování projektů v 7. rámcovém program výzkumu v EU

Vydáno: 14.1.2007
Tisk článku
Byla zveřejněna 1. výzva k podávání projektů v oblasti zemědělství, potravinářství a biotechnologie.
Dne 22. prosince 2006 byly publikovány první výzvy k podávání návrhů projektů v 7. rámcovém programu V&V v EU. Ve specifickém programu Kooperace byla pro 2. tématickou oblast “Potraviny, zemědělství, rybářství a biotechnologie” uveřejněna výzva pod identifikačním kódem: FP7-KBB-2007-1. Žádosti o přidělení finančních prostředků v této výzvě lze podávat do 2. května 2007.
Celkové finanční prostředky určené na podporu projektů v této výzvě budou 192,09 milionů EUR. Tyto finanční prostředky budou vynaloženy na podporu čtyř aktivit.
 
Aktivita
Schéma pro financování
Finanční prostředky
(milionů EUR)
2.1: Udržitelná produkce a management biologických zdrojů z půdního, lesního a vodního prostředí
Velké projekty spolupráce a sítě excelence
15,00
Malé projekty spolupráce a CSA
67,00
2.2: Od stolu na farmu: potraviny (včetně potravin mořského původu), zdraví a prospívání
Velké projekty spolupráce a sítě excelence
32,50
Malé projekty spolupráce a CSA
29,09
2.3: “Life sciences biotechnologiy and biochemistry” pro udržitelné nepotravinářské produkty a procesy
Velké projekty spolupráce a sítě excelence
35,00
Malé projekty spolupráce a CSA
10,50
2.4: Ostatní aktivity
Velké projekty spolupráce a sítě excelence
0
Malé projekty spolupráce a CSA
3,00
Pozn.:
* CSA=Coordination and Support Actions (koordinační a podpůrné aktivity)
* Malé projekty spolupráce=projekty požadující příspěvek Komise do 3 milionů EUR
* Velké projekty spolupráce=projekty požadující příspěvek Komise v rozsahu 3–6 milionů EUR
* CSA=projekty požadující příspěvek Komise do 1 milionu EUR
 
Přehled jednotlivých témat, která budou v rámci příslušné aktivity 1–4 financována, je uveden v příloze.
 
Příloha: Aktivity a témata pro financování v 1. výzvě tematické oblasti 2: Potraviny, zemědělství, rybářství a biotechnologie
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021