Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Fortifikace mléčných výrobků vitaminem D do kategorie

Vlivy na zdraví - Archiv > Vlivy na zdraví - Archiv> Potravinářství - Archiv

Fortifikace mléčných výrobků vitaminem D

Vydáno: 31.5.2007
Tisk článku
Jogurty, mražené krémy i sýry se hodí k obohacování vitaminem D. Lepší stabilita se dosáhne aplikací emulgované formy vitaminu.
V Kanadě od poloviny 70. let platí, že margariny a konzumní mléko (12 mg/l, 100 MJ/sklenici) musí být fortifikovány vitaminem D. V USA je povolena dobrovolná fortifikace vitaminem D u mléka, snídaňových cereálií a ovocných šťáv obohacených vápníkem. Vitamin D se obvykle přidává v množství 40 – 400 MJ/porci. Zlepšení přístupu k obohacování vitaminem D je v těchto zemích potřebné (především u Afro-Američanů)
z několika důvodů:
-         snížení konzumace mléčných výrobků v posledním desetiletí,
-         intolerance laktózy u většiny dospělých,
-         dosavadní postupy fortifikace nezaručují dodání potřebného množství vitaminu D - souvislost, s jeho stabilitou (působením oxidace, světla a kyselosti),
-         nedostatečné vystavení slunečnímu světlu, které je podmínkou vytvoření většiny z doporučovaného množství vitaminu D3.
Hlavní biologickou funkcí vitaminu D3 je absorpce, transport a ukládání vápníku a příp. fosforu, ale má vliv i na funkci slinivky, na vývoj plodu, na nervovou soustavu a imunitu. Podle některých studií je zvýšený obsah vitaminu D3 v séru spojován se sníženým výskytem rakoviny prsu, vaječníků, prostaty a tlustého střeva, a také se snížením rizika sklerózy multiplex.
Cílem výzkumu prováděného v Torontu bylo ověření způsobu fortifikace a stability vitaminu D3 přidaného v laboratorních podmínkách do čedaru, jogurtu nebo mraženého krému. Byl použit buď předem rozpuštěný krystalický vitamin D3, nebo emulgovaný. Pro hodnocení obsaženého množství byla vyvinuta zdokonalená extrakční metoda, kterou lze získat prakticky veškeré množství vitaminu i z obtížně extrahovatelného sýra. V případě sýra, došlo ke ztrátě 7–9 % vitaminu D3 do syrovátky. Při skladování sýrů po dobu delší než 3 měsíce se ukázala emulgovaná forma jako stabilnější než krystalická. V případě jogurtů a mražených krémů byly obě formy vitaminu stejně stabilní během stanovené doby trvanlivosti. Zkoumané produkty jsou pro fortifikaci vhodné.
Int. Dairy J., 17, 2007, č. 7, 753-759
Další informace:
FDA zvýšil limit pro fortifikaci sýrů vitaminem D
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021