Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Gandalovič: v sázce je budoucnost evropského vinařství do kategorie

TZ MZe ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ MZe ČR> Zdroje ICBP - Archiv

Gandalovič: v sázce je budoucnost evropského vinařství

Vydáno: 27.9.2007
Tisk článku
Brusel, 26.9.2007 

Unijní trh s vínem projde reformou, která zásadně ovlivní budoucnost evropského vinařství. Ministr Petr Gandalovič na dnešní Radě ministrů předložil požadavky České republiky týkající se např. nového rozdělení prostředků společenství mezi jednotlivé členské státy, kde prosazujeme rozdělení podle poměrů ploch registrovaných vinic, nebo prodloužení zákazu výsadby nových vinic i po 31. 12. 2013 jako nástroj omezení nadprodukce a další. Kromě těchto bodů se reforma se dotýká problematiky  doslazování, resp. dokyselování vín, mísení s víny třetích zemí a označování oblasti původu vína.

Návrh organizace trhu s vínem zveřejněný komisařkou Mariann Fischer Boel počátkem července t.r. označil ministr Gandalovič za nepřijatelný pro Českou republiku.  „Reforma trhu s vínem je nutná v zájmu podpory konkurenceschopnosti a zvyšování kvality evropských vín, ale předložený návrh Evropské komise zcela ignoruje doporučení Evropského parlamentu, stanoviska profesních svazů i názory členských států,“ uvedl mj. ministr Petr Gandalovič.

Jeden z požadavků naší delegace se týkal nového rozdělení finančních prostředků mezi členské státy. Česká republika se zde staví za rozdělení podle poměrů ploch registrovaných vinic v jednotlivých státech ES (pro nás to představuje 0,5% z celkového rozpočtu ES na SOT s vínem) s tím, že jednotlivé členské státy tyto prostředky použijí na podporu vinařského sektoru podle podmínek příslušného členského státu, případně na zlepšení technologie výroby vín.

„Nepodporujeme navrhovaný zákaz užití řepného cukru a jeho nahrazení zahuštěným hroznovým moštem nebo moštovým koncentrátem, a to především z finančních důvodů. Znamenalo by to přibližně trojnásobné zvýšení nákladů na obohacování a celkový nárůst nákladů až o dvě koruny na litr. Přídavek cukru v severněji položených zemích vidíme jako obdobu acidifikace, tedy přídavku kyseliny vinné, v zemích jižních. Pokud by se i nadále prosazoval zákaz užití řepného cukru, je vhodné jej spojit se zákazem dokyselování vín, a tím snižovat produkci nekvalitních vín zejména z jižních zemí,“ vysvětlil ministr Gandalovič. 

„Nesouhlasíme také s návrhem povolit mísení vín z třetích zemí s víny z Evropské unie a vinifikaci dováženého moštu. Představuje to popření základního principu evropského vinařství, kdy původ vína je dán původem hroznů,“ doplnil náměstek 1. ministra Ivo Hlaváč.

ČR dále nepodporuje přechod zeměpisných označení vína na systém PDO/PGI (tj. Protected designation of origin (PDO), protected geographical indication (PGI), dle nařízení Rady 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin). Tradiční způsob značení vín podtrhuje výjimečnost evropských vín a jejich původu. V případě přechodu značení vín na systém PDO/PGI by se v ČR jednalo řádově o stovky zeměpisných označení a s tím spojenou velkou administrativní zátěž. Obdobný problém mají i další sousední země, jako Rakousko, Německo a Slovensko.

Stanovisko ministra zemědělství Petra Gandaloviče se opírá nejen o expertní posudky Svazu vinařů ČR, Agrární komory a dalších, ale vzešlo i z konsenzu se stanovisky středoevropských členských států, především Německa, Rakouska, Slovenska aj. Z větší částí našich připomínek, např. použití sacharózy, nepovolení mísení vín členských států s víny s třetích zemí, souhlasila i Francie.


Mgr. Ilona Chalupská

ředitelka odboru komunikace

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021