Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Glyfosát v moči – hodnoty zdaleka nedosahují hranice zdravotní škodlivosti do kategorie

Aktuality > Aktuality
Monitoring cizorodých látek > Zdroje ICBP - Archiv> Zdroje ICBP - Archiv> Monitoring cizorodých látek

Glyfosát v moči – hodnoty zdaleka nedosahují hranice zdravotní škodlivosti

Vydáno: 24.6.2013
Tisk článku
Autor: Mgr. Dana Koubová
Stanovisko BfR č. 014/2013 ze dne 14. června 2013.

Podle údajů Svazu pro životní prostředí a ochranu přírody (BUND) byly na přítomnost herbicidní účinné látky glyfosátu zkoumány vzorky moči 182 osob z 18 evropských zemí. Prokázané koncentrace glyfosátu se pohybovaly maximálně okolo 1,82 mikrogramů na litr moči. Koncentrace metabolitu  AMPA dosahovaly maximálně 2,63 mikrogramů na litr moči.

Výsledky studie svazu BUND dokazují, že existuje kontaminace glyfosátem, která však leží hluboko pod oblastí zdravotní škodlivosti.

Spolkový ústav pro hodnocení rizik (BfR) prováděl zdravotní hodnocení obsahu glyfosátu změřeného ve vzorcích ještě jednou. Pokud byly změřené koncentrace způsobeny konzumací kontaminovaných potravin, pohyboval se příjem glyfosátu prostřednictvím těchto potravin o více než faktor 1000 pod koncentrací, která je zdraví nebezpečná, uvádí se ve stanovisku BfR. Výsledky ukázaly, že hodnoty zjištěné v moči nepoukazují na zdravotní škodlivost kontaminace spotřebitele glyfosátem. Také koncentrace metabolitu AMPA nepředstavují vzhledem k nižší toxicitě důvod k obavám.

Glyfosát je jako účinná látka obsažen v řadě v Německu i ve světě povolených přípravků na ochranu rostlin, z jejichž používání se rezidua mohou dostat do potravin. Pokud není zákonem stanovený maximální obsah překročen, je výskyt takových reziduí zdravotně neškodný a podle rostlinolékařské legislativy také legální. Používání přípravků je povoleno Evropským parlamentem. Maximální obsahy reziduí jsou regulovány evropským nařízením.

Pokud jsou rezidua glyfosátu zkonzumována spolu s potravou, 20–30 % se resorbuje ze střeva a je rychle opět vyloučeno, převážně močí.

Také v jiných výzkumných pracích byla zjištěna koncentrace glyfosátu v podobné výši. Známá je například studie „Glyphosate biomonitoring for farmers and their families: results from the Farm Family Exposure Study“, týkající se prokázání glyfosátu v moči amerického farmáře a jeho rodiny, která byla publikována ve vědeckém časopise Environmental Health Perspectives.

Zdroj: BfR

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021