Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek GM kukuřice se letos v České republice vypěstuje méně do kategorie

Geneticky modifikované potraviny a krmiva > Geneticky modifikované potraviny a krmiva
Aktuality > Aktuality

GM kukuřice se letos v České republice vypěstuje méně

Vydáno: 12.8.2013
Tisk článku
Autor: MZe
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 5. 8. 2013.

Letos klesl v České republice podíl ploch s geneticky modifikovanou kukuřicí na 2 570 hektarů, což je o 480 hektarů méně než loni. Také v ostatních zemích Evropské unie podíly ploch s geneticky modifikovanými rostlinami stagnují nebo klesají. V mimoevropských zemích polí s geneticky upravenými rostlinami každoročně přibývá.

Česká pole s geneticky modifikovanou kukuřicí se oproti loňsku zmenšila o 480 hektarů na 2 570 hektarů. Jiné druhy geneticky modifikovaných rostlin se v ČR nepěstují.

„Z celkové výměry kukuřičných polí v České republice se GM kukuřice pěstuje pouze na 1 procentu z nich. Ve srovnání s celosvětovou produkcí jsou plochy GM kukuřice v Evropské unii zanedbatelné, zabírají jen 1,4 procenta z celkové plochy kukuřice v Evropě,“řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

V České republice je povoleno pěstovat pouze dvě GM plodiny (brambory a kukuřice) a žádná z nich není určena k lidské spotřebě. Na území Evropské unie, včetně České republiky, se mohou pěstovat pouze takové GM plodiny, které prošly přísným schvalovacím procesem Evropské unie. Při něm odborníci posuzují případná rizika pro zdraví lidí, zvířat i životní prostředí. Schvalování je delší než u běžných plodin a je přísnější než v zemích mimo EU.

Česká republika se při posuzování GMO řídí těmito zásadami:

- přiměřeně uplatňuje princip předběžné opatrnosti

- postupuje podle principu případ od případu

- rozhodnutí o nakládání s GMO nesmí narušovat mezinárodní obchod spojený s možnými sankcemi vůči členským zemím EU.

Geneticky modifikované (GM) plodiny jsou rostliny, jejichž dědičný materiál změnila genová technologie, která patří mezi jednu z metod šlechtění. Díky tomu vykazují GM plodiny některé znaky, které běžné rostliny v přírodě nemají. Genetické šlechtění zajistí rostlinám vylepšené vlastnosti, které jsou přírodního, nikoliv syntetického původu. Příkladem je odolnost proti škůdcům nebo extrémním výkyvům počasí.  

GM sóju, kukuřici, bavlník, řepku, cukrovou řepu, papáju, tykev, vojtěšku a další plodiny pěstuje v současnosti 17 milionů zemědělců ve 28 zemích světa na více než 170 milionech hektarů polí.

Základním kompetentním orgánem pro GMO v České republice je Ministerstvo životního prostředí, konkrétně pak Česká komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty. Oblast produkčního pěstování GM plodin a bezpečnost potravin patří do kompetence Ministerstva zemědělství a jeho  Vědeckého výboru pro geneticky modifikované potraviny a krmiva a také Komise GMO.

Dana Večeřová
ředitelka Odboru komunikace MZe


Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021