Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek GMO: hodnocení a řízení rizik do kategorie

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv
Geneticky modifikované organismy (GMO) - Archiv > Geneticky modifikované organismy (GMO) - Archiv> Zemědělství - Archiv
Akce zahraniční > Akce - Archiv> Akce zahraniční> Akce - Archiv

GMO: hodnocení a řízení rizik

Vydáno: 23.3.2011
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Prezentace z diskuse, která se uskutečnila 17.3.2011 v Bruselu.

Komisař John Dalli předsedal veřejné diskusi, která se uskutečnila v Bruselu dne 17.3.2011 na téma “GMO risk assessment and management”. Na tuto akci byli pozváni členové Evropského parlamentu, zástupci kompetentních orgánů členských států EU, zemí mimo EU, průmyslu, nevládních organizací a vědecké obce, aby vyjádřili své názory k dané problematice.

Program diskuse byl rozdělen do následujících sekcí:


I. Nezávislost orgánů provádějících hodnocení rizika (EFSA a národních orgánů)
II. Žádosti o schválení GMO: Studie spolehlivosti a transparentnosti
III: Návrh nařízení Komise týkající se implementace pravidel pro hodnocení rizik GM potravin a krmiv
IV: Hodnocení rizik GM plodin pro životní prostředí

K dispozici jsou prezentace, které v rámci jednotlivých sekcí zazněly:

Sekce I: prezentace EFSA
Sekce II: prezentace Greenpeace EU a EuropaBio
Sekce III: prezentace GŘ pro zdraví a spotřebitele a Testbiotech (nevládní organizace)
Sekce iV: prezentace EFSA-panelu GMO a španělského ministerstva pro životní prostředí

Zdroj: Evropská komise

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021