Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Grant EFSA: Odhad parametrů průzkumu škůdců pro prioritní škůdce do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA

Grant EFSA: Odhad parametrů průzkumu škůdců pro prioritní škůdce

Vydáno: 18.11.2022
Tisk článku
Autor: KM EFSA
GP/EFSA/PLANTS/2022/09; Termín pro předložení návrhů řešení: 27. 1. 2023

Výzva je určená organizacím spolupracujícím s EFSA podle čl. 36

Úkolem týmu EFSA pro sledování zdraví rostlin v rámci oddělení EFSA PLANTS je poskytovat managerům rizik v EU (Evropské komisi, Evropskému parlamentu a členským státům EU) vědecké poradenství a vědeckou a technickou pomoc v oblasti zdraví rostlin. Od roku 2017 poskytuje EFSA na žádost Evropské komise podporu členským státům EU při plánování a provádění průzkumů škodlivých organismů rostlin.

S cílem pomoci členským státům EU při provádění statisticky spolehlivých a na riziku založených průzkumů škůdců rostlin, jak to vyžaduje nařízení (EU) 2016/2031, vypracoval EFSA soubor nástrojů pro dohled nad škůdci rostlin. Ten obsahuje pokyny pro průzkumy, karty pro průzkumy škodlivých organismů a statistické softwarové nástroje, včetně softwaru Ribess+. Pro použití této metodiky je třeba kvantifikovat několik parametrů průzkumu. Třemi klíčovými parametry průzkumu jsou citlivost metody, relativní riziko a návrhová prevalence ("design prevalence"). Tyto parametry se obtížně odhadují a liší se pro různé škůdce, prostředí a metody zjišťování.

Cílem této výzvy je podepsat 2 grantové dohody (jednu pro každou šarži) na podporu EFSA při přípravě protokolů pro odhad citlivosti metody, relativního rizika a návrhovou prevalenci, jakož i datových listů pro prioritní škůdce a kandidátské prioritní škůdce pro získání těchto parametrů. A následně ověřit protokoly, které mohou členské státy použít k odhadu těchto parametrů, a pomoci tak při plánování průzkumu.

Veškeré informace o výzvě najdete na webu EFSA.

Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021