Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Grant EFSA: Zpřesnění metodiky ověřování souladu studií předložených v rámci žádosti o posouzení regulovaného produktu s GLP do kategorie

Granty a výběrová řízení > Granty a výběrová řízení

Grant EFSA: Zpřesnění metodiky ověřování souladu studií předložených v rámci žádosti o posouzení regulovaného produktu s GLP

Vydáno: 27.9.2022
Tisk článku
Autor: KM EFSA
GP/EFSA/FDP/2022/02. Termín pro podání nabídek: 12. října 2022

Cílem tohoto grantu je identifikovat partnerskou organizaci/organizace podle čl. 36, která/které může/mohou podpořit EFSA při dalším zdokonalování metodiky pro ověřování souladu studií správné laboratorní praxe (GLP) předložených v rámci žádosti o posouzení regulovaného produktu s ohledem na níže uvedené normy:
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/9/ES ze dne 11. února 2004 o registraci klinických studií a o jejich provádění;
- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/10/ES ze dne 11. února 2004 o inspekci a ověřování správné laboratorní praxe;
- nejnovější znění Zásad OECD pro správnou laboratorní praxi.

Termín pro podání nabídek: 12. října 2022

Veškeré informace naleznete na webu EFSA.

Příslušné organizace přispějí k rozvoji programu kvality GLP úřadu EFSA a posílí kontrolu souladu studií předkládaných úřadu EFSA v různých regulačních oblastech. Příslušné organizace budou s EFSA sdílet své znalosti v oblasti ověřování kvality standardů pro studie pro různé odvětvové právní předpisy a využijí metodiku vyvinutou v rámci tohoto grantu. Kromě toho mohou příslušné organizace spolupracovat s členskými státy/pověřenými organizacemi orgány (např. orgány pro monitorování GLP) při plnění jejich úkolů.

Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021