Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek GTH: marker živočišných vedlejších produktů do kategorie

Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv > Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Potravinářství - Archiv

GTH: marker živočišných vedlejších produktů

Vydáno: 27.1.2008
Tisk článku
JRC v EU stanovilo glyceroltriheptanoát jako vhodný marker živočišných vedlejších produktů využitelný v praxi.
Nařízení (ES) č. 1774/2002 stanovuje pravidla pro bezpečné používání živočišných vedlejších produktů, které jsou v pořádku, ale nejsou určeny pro humánní účely. Podle rizika se živočišné vedlejší produkty rozdělují do tří kategorií a požaduje se, aby materiály z různých kategorií se během sběru, manipulace a přepravy udržovaly odděleně. Výrobky získané z kategorie 1 a 2 se musí trvale označovat, neboť se nesmí dostat do řetězce krmiv a potravin.
Ideální marker by se měl rozpoznat zrakem a čichem, měl by být netoxický, bezpečný pro operátory, komerčně dostupný, levný, stabilní, vytěžitelný (recoverable) a snadno analyzovatelný. Měl by umožnit identifikovat a dosledovat výrobky tak, aby se zamezilo podvodným jednáním.
GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitele požádalo IRMM, aby vyhodnotil vlastnosti látek, které by byly vhodné pro tento účel. IRMM navrhl použít jako chemický marker glyceroltriheptanoát (GTH), který splňuje požadavky legislativy a lze využít v průmyslu živočišných vedlejších produktů, neboť odolává extrémním teplotním podmínkám.
 
Validace použití GTH ve zpracovatelských závodech
V 10 evropských zpracovatelských závodech (rendering plants) se v praxi prověřovala vhodnost použití GTH jako markeru. Studie byla provedena ve spolupráci s GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitele, zástupci členských států, kafilerií a tavíren tuku. Jedním z úkolů IRMM bylo analyzovat vzorky získané ze zpracovatelských závodů.
 
Výsledky implementační studie prokázaly, že GTH přidávaný v podmínkách zpracování je vhodný marker pro živočišné vedlejší produkty kategorie 1 a 2. Implementační studie k vyhodnocování GTH jako markeru živočišných vedlejších ve zpracovatelských systémech je v příloze. V rámci implementační studie IRMM byla vyvinuta metoda pro detekci GTH v masokostní moučce a kafilerním tuku (rendered fat). Tato metoda je založena na plynové chromatografii ve spojení s hmotnostní spektrometrií (GC-MS).
 
Příloha: Implementation study to evaluate GTH as a marker for animal by-products in rendering systems (pdf, 3,57 MB, 51 stran)
 
JRC+IRMM
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021