Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Hodnocení dlouhodobých zdravotních dopadů diet s obsahem GM plodin do kategorie

Geneticky modifikované potraviny a krmiva > Geneticky modifikované potraviny a krmiva
Geneticky modifikované organismy (GMO) - Archiv > Geneticky modifikované organismy (GMO) - Archiv> Zemědělství - Archiv
Aktuality > Aktuality

Hodnocení dlouhodobých zdravotních dopadů diet s obsahem GM plodin

Vydáno: 5.1.2012
Tisk článku
Autor: Ing. Dana Nehasilová
Cílem systematického přehledu britských a francouzských vědců bylo shromáždit data týkající se vlivu krmné diety s obsahem GM kukuřice, sóji, brambor, rýže a tritikale na zdravotní stav užitkových zvířat.
Při použití geneticky modifikovaných rostlin v krmivech se neočekávají negativní dlouhodobé účinky. K tomuto výsledku dospěli britští a francouzští vědci ve své metastudii publikované v prosinci loňského roku. Vědecký tým pod vedením profesorky Agnès Ricrochové z pařížské univerzity (AgroParisTech) analyzoval celkem 12 dlouhodobých (trvající po dobu více než 90 dní až po 2 roky) a 12 multigeneračních studií (2 až 5 generací), ve kterých byla zvířatům zkrmována Bt kukuřice, sója tolerantní vůči herbicidům, GM brambory, tritikale a rýže. U pokusných zvířat byly sledovány parametry jako růst, příjem krmiva a hmotnost orgánů. Prováděly se rozbory mléka a krve a také histologické rozbory tkání jednotlivých orgánů zvířat. Vědci dospěli k závěru, že v žádné ze zkoumaných studií nebyly nalezeny důkazy o tom, že by konzumace geneticky modifikovaných rostlin negativně ovlivnila zdravotní stav zvířat.
Kromě toho vědci dospěli na základě šetření k závěru, že krmivářské pokusy přesahující dobu 90 dnů jsou dostatečně dlouhé pro vyhodnocení zdravotní nezávadnosti geneticky modifikovaných plodin. Déletrvající a složitější studie by za normálních okolností neměly přinést žádné dodatečné poznatky.

Snell Chelsea, Bernheim Aude, Bergé Jean-Baptiste, Kuntz Marcel, Pascal Gérard, Paris Alain, Agnès E. Ricroch 
Review: Assessment of the health impact of GM plant diets in long-term and multigenerational animal feeding trials: A literature review
Food and Chemical Toxicology
doi:10.1016/j.fct.2011.11.048 .
 
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021