Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Hodnocení zdravotních rizik niklu v pitné vodě do kategorie

Alergeny > Rizikové faktory - Archiv> Alergeny> Rizikové faktory - Archiv
Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv

Hodnocení zdravotních rizik niklu v pitné vodě

Vydáno: 8.7.2010
Tisk článku
Vzhledem k vyluhování niklu z vodovodních baterií během delší stagnace vody v potrubí a k možnosti alergické reakce se spotřebitelům doporučuje nepoužívat první podíl vody k pití nebo mytí.

Nikl je rozšířený kožní alergen. Opakovaná expozice kontaktem nebo i požitím patrně může vyvolat přecitlivělost a alergické reakce. Tolerovatelný denní příjem je podle WHO 12 μg /kg tělesné hmotnosti, den. Uvažuje-li se, že podíl příjmu niklu z pitné vody je 20 % a denní příjem vody je 2 l, je odhadnuta limitní hodnota pro nikl ve vodě na 70 μg/l (WHO). V ČR stanovuje vyhláška 252/2004 limitní hodnotu 0,02 μg/l, ale očekává se, ře evropská směrnice zmírní limit na základě doporučení WHO na 70 μg/l.

Průměrná koncentrace niklu v pitné vodě v Evropě a USA je nižší než 10 μg/l, ale zdrojem vyšších hodnot jsou vodovodní baterie, kvůli kterým může voda po několikahodinovém stání obsahovat několik set μg niklu/l.

V rámci grantového projektu MŠMT „Kovy a související látky v pitné vodě (program COST č.j. 1715/2007-32) byla zjišťována koncentrace niklu ve vodě odebrané po různé době stagnace z nových i starších koncových částí rozvodů vody. U baterií používaných několik měsíců byla po celonoční stagnaci zjištěna koncentrace  niklu 250 až 600 μg/l, u nových byla hodnota ještě vyšší, nebo byla dosažena za kratší dobu. K vyluhování niklu do vody po noční stagnaci dochází z kohoutků po několik let.

Na základě zjištěných hodnot je třeba doporučit spotřebitelům, aby po delší stagnaci vody v potrubí její první podíl vypustili a nepoužívali k pití nebo mytí.


Hygiena, 55, 2010, č. 2, s. 40-45

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021