Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Hygiena a sanitace do kategorie

Mikrobiální rizika > Mikrobiální rizika> Rizikové faktory - Archiv> Rizikové faktory - Archiv
Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv

Hygiena a sanitace

Vydáno: 12.8.2010
Tisk článku
Hygienické podmínky, sanitace - čištění a dezinfekce, HACCP.

Vzhledem k dnešní masové výrobě je každé porušení hygienických zásad velmi nebezpečné, protože jedna chyba může mít za následek zdravotní komplikace velkého množství lidí.
V legislativě a vyhláškách ministerstvech jsou zakotveny požadavky pro výkon činností při provozování stravovacích služeb, výrobě potravin a uvádění potravin do oběhu, a to jak na provozní, tak i osobní hygienu. Mimo to existují i hygienické podmínky pro používání některých potravin, které mohou během svého zpracování nebo používání ohrozit kvalitu či bezpečnost finálních produktů.

Příkladem je používání tuků a olejů při tepelné úpravě pokrmů, kdy lze používat jen tuky a oleje, které jsou pro tento účel určeny. Tuky a oleje nesmějí být při úpravě zahřáty nad 180 °C, pokud výrobce nestanoví jinak označením na obalu. Kvalita tuku a oleje musí být průběžně kontrolována. Při změně smyslových znaků nebo při překročení hodnot chemických ukazatelů musí být tuk nebo olej vyměněn.

Surovinou, jež může ohrozit bezpečnost potravin velmi snadno, jsou například vejce. Pokud jsou používána čerstvá, tak k výtluku vajec musí být určena samostatná místnost, k přípravě a výrobě produktů lze používat pouze značené tržní druhy vajec. Syrová vejce, s výjimkou jednotlivé objednávky spotřebitele, nelze přidávat do pokrmů, které se dále tepelně neupravují (například krémy, pudinky, omáčky), hrozí zde totiž velké nebezpečí salmonelózy. I přepravní obaly mohou být zdrojem nebezpečné kontaminace, jelikož se nacházely v drůbežářském provoze, a do výrobní části provozovny tedy nesmějí být vnášeny.
Z hygienických důvodů je pro provozovatele výrazně bezpečnější používat pasterovaná nebo sušená vejce.

Nedílnou součástí hygienických opatření je sanitace. Jedná se o preventivní opatření omezení možné kontaminace, růstu a aktivity nežádoucích mikroorganismů. Čištění a dezinfekce jsou dva samostatné, ale od sebe neoddělitelné procesy, které spolu tvoří sanační postup. Dezinfekce je samostatným postupem zaměřeným na nežádoucí mikroorganismy. Čištění a dezinfekce musí být prováděny systematicky a pravidelně.
Správný sanitační postup musí zahrnovat několik samostatných na sebe navazujících operací:
- mechanické odstranění hrubých nečistot z okolí a zařízení určeného k sanaci
- zvlhčení povrchů ploch pitnou vodou
- aplikace pracovního roztoku čistícího preparátu
- oplach pitnou vodou
- aplikace pracovního roztoku dezinfekčního preparátu
- závěrečný oplach pitnou vodou

Dalším nástrojem zabezpečení hygienické bezpečnosti potravin je systém kritických bodů podle druhu provozovny (HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Point).
"Systém kritických bodů HACCP v praxi"

Potravinářský zpravodaj XI, 2010, č.5, s.13
Objednávka kopie článku


A-Z slovník Bezpečnosti potravin: Dezinfekce
                                                HACCP
                                                Hygiena

                             

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021