Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek I letos vakcinace proti „BT“ do kategorie

TZ SVS ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ SVS ČR> Zdroje ICBP - Archiv
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

I letos vakcinace proti „BT“

Vydáno: 8.3.2010
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 5.3.2010.
Aby bylo možné i letos uskutečnit povinnou vakcinaci proti katarální horečce ovcí, neboli bluetongue („BT“), vydává Státní veterinární správa ČR mimořádná veterinární opatření. Na jejich základě bude zahájena na celém území ČR vakcinace skotu, ovcí a koz dne 13. 3. 2010.

Letos to je třetí rok, kdy se u nás budou vakcinovat ovce, kozy a skot proti této nákaze, nejde tedy o nic pro chovatele nového. Takže do 30. 4. 2010 musejí být naočkována zvířata, která dosud očkovaná nebyla a přeočkována ta, která byla očkována v roce 2009. Očkování nově narozených zvířat, která po 30. 4. 2010 dosáhnou stáří 3 měsíců, bude prováděno průběžně po celý rok v intervalech 3 měsíců. Chovatelům je vakcína poskytována zdarma a na aplikaci poskytuje stát rovněž příspěvek. Vakcinaci budou provádět soukromí veterinární lékaři na základě smlouvy uzavřené s příslušnou krajskou veterinární správou.

Lze říci, že letošní mimořádná veterinární opatření jsou obdobná jako ta v roce 2009, hlavní změnou je vakcinace dvěma vakcínami (Zulvac 8 a BioBos BTV8), kde u BioBosu je přeočkování nutné po 21 dnech jenom u skotu (u ovcí a koz se pro potřeby imunity používá jenom jedna dávka). Druhou změnou je upřesnění v článku V., že mohou místně příslušné krajské veterinární správy povolit výjimku z povinné vakcinace pokud: se jedná o býky, kteří budou nejpozději do šesti měsíců ode dne podání žádosti poraženi na jatkách. Dále pak platí dle stávajících podmínek, že výjimka se může týkat zvířat, která budou do 3 měsíců od podání žádosti vyvezena do třetí země, popřípadě se jedná o býky ve schválených inseminačních stanicích, jejichž sperma je určené k obchodování s jinými členskými státy nebo k vývozu do třetích zemí a o býčky určené do odchoven, popřípadě v odchovnách plemenných býků.

Plné znění těchto mimořádných veterinárních opatření lze nalézt na webových stránkách Státní veterinární správy ČR (www.svscr.cz) , a za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství ČR.

Cílem vakcinace je zamezit šíření nebezpečné nákazy katarální horečky ovcí a tím zabránit velkým ekonomickým ztrátám, které může tato nákaza vyvolat. Dalším důvodem  je rovněž umožnit obchodování se zvířaty v rámci EU.

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021