Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek I nízce patogenní ptačí chřipka je problém do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

I nízce patogenní ptačí chřipka je problém

Vydáno: 30.5.2013
Tisk článku
Autor: SVS ČR
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 30. 5. 2013.

Naštěstí nejde o problém ČR, ale Německa (zejména spolkové země Dolní Sasko, které je sice dostatečně vzdálené), nicméně Státní veterinární správa situaci pečlivě sleduje.
Ve spolkové zemi Dolní Sasko se od začátku roku vyskytlo celkem šest případů nízcepatogenní ptačí chřipky (aviární influenzy) subtypu H7N7 v hospodářstvích s chovem výkrmových krůt a s chovem nosnic. Všechny odebrané vzorky z hospodářství byly zaslány pro konfirmaci do Národní referenční laboratoře pro aviární influenzu (Friedrich-Loeffler institut) v Německu. Po potvrzení této nákazy bylo utraceno zhruba 100 000 kusů drůbeže v hospodářstvích a proběhlo nebo stále probíhá epizootologické šetření s cílem zjistit původ nákazy a možné rozšíření nákazy do jiných hospodářství Německa, jiných členských států nebo do třetích zemí. Podle dosavadních poznatků nebyla drůbež v žádném z případů z hospodářství přesouvána do ostatních členských států nebo třetích zemí. V každém ze šesti případů výskytu LPAI bylo vymezeno uzavřené pásmo o poloměru 1 km okolo každého z infikovaných hospodářství. V případech, kdy se nacházela nějaká hospodářství v tomto uzavřeném pásmu, bylo provedeno šetření s odběrem vzorku i na těchto hospodářstvích.
V České republice je zaveden tzv. systém včasného varování v chovech drůbeže, kdy chovatelé, kteří jako podnikatelé chovají drůbež pro účely podnikání, jsou povinni hlásit místně příslušné krajské veterinární správě pokles v příjmu potravy a vody, pokles v produkci vajec a zvýšenou úmrtnost. Tím je zajištěno, že v případě jakýchkoliv změn v chovu drůbeže dojde ke kontrole příslušnou krajskou veterinární správou s případným odběrem vzorků a dalšímu šetření v chovu.
V ČR provádíme monitoring aviární influenzy ve spolupráci se třemi specializovanými laboratořemi, státními veterinárními ústavy, v Praze (Národní referenční laboratoř pro aviární influenzu), Jihlavě a Olomouci.
S ohledem na obchodování s drůbeží s Německem Státní veterinární správa bedlivě sleduje situaci v Německu a kontroluje případné zásilky z rizikových oblastí, aby se zabránilo zavlečení zmíněné nákazy na naše území.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Zdroj:  SVS ČR


Další informace:
"Virus ptačí chřipky H7 v Německu" (22.6.2011)
"Výskyt viru ptačí chřipky znovu potvrzen v okrese Gütersloh" (9.6.2011)
"Ptačí chřipka v Německu" (1.6.2011)
"Aviární influenza ve východním Vestfálsku" (1.6.2011)
"Ptačí chřipka - časté otázky"

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021