Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek ICBP: Hlášení v systému RASFF do kategorie

Zdroje ICBP - Archiv > Zdroje ICBP - Archiv> Potravinářství - Archiv
Hlášení v systému RASFF > Zdroje ICBP - Archiv> Hlášení v systému RASFF> Zdroje ICBP - Archiv

ICBP: Hlášení v systému RASFF

Vydáno: 6.10.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Přístup k aktuálním oznámením Evropské komise a Národního kontaktního místa v ČR (SZPI).
Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) je vzájemně propojenou sítí, která spojuje členské země Evropské unie (EU) s Evropskou komisí (EK) a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Hlavním cílem tohoto systému je zabránit ohrožení spotřebitele nebezpečnými potravinami nebo (zprostředkovaně) krmivy.

V každé členské zemi EU existuje národní kontaktní místo (NKM), které soustřeďuje informace ze všech dozorových orgánů nad potravinami a krmivy v příslušné zemi. V případě výskytu nebezpečných výrobků na území některé z členských zemí EU příslušné NKM informuje EK a ta bezprostředně všechny členské země. Tím je zajištěn stejný přístup k informacím ve všech členských zemích EU i jednotný postup při dalším nakládání s nebezpečnými výrobky.

V České republice funguje jako NKM systému RASFF Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Bližší informace o fungování RASFF v ČR jsou k dispozici na internetových stránkách SZPI. Začlenění RASFF do systému zajištění bezpečnosti potravin v ČR.

* Evropská komise uveřejňuje každý týden přehled výrobků, které byly v daném období nahlášeny RASFF z jednotlivých členských zemí EU a publikuje výroční zprávu o fungování systému.

Týdenní přehledy výrobků hlášených RASFF (aktualizace 13.12.2010)
Zpráva o fungování RASFF v EU v roce 2008 (pdf, 2,28 MB, 56 stran)
Zpráva o fungování RASFF v EU v roce 2007 (pdf, 3,45 MB, 70 stran)
 
* SZPI ze své funkce NKM uveřejňuje přehled oznámení, která v rámci RASFF přijala nebo odeslala. Tento přehled se v průběhu roku aktuálně doplňuje o nová oznámení.
 
Přehled oznámení RASFF týkajících se ČR v roce 2010 (aktualizace 13.12.2010 zde)
Přehled všech oznámení RASFF týkajících se ČR v roce 2009
Přehled všech oznámení RASFF týkajících se ČR v roce 2008
Přehled všech oznámení RASFF týkajících se ČR v roce 2007

* MZe ČR zpracovává pravidelně od roku 2005 zprávu o činnosti systému RASFF v ČR. Zpráva obsahuje vysvětlení fungování systému, zhodnocení funkčnosti systému, textové a grafické vyhodnocení jednotlivých typů oznámení a toxikologický slovníček.

Zpráva o činnosti RASFF v ČR za rok 2009 (pdf, 3,5 MB, 42 stran)
Zpráva o činnosti RASFF v ČR za rok 2008 (pdf, 2,6 MB, 37 stran)
Zpráva o činnosti RASFF v ČR za rok 2007 (pdf, 5,1 MB, 38 stran)


Informace o bezpečnosti spotřebitelských a potravinářských výrobků poskytují rovněž spotřebitelské organizace:
Spotřebitel.cz (hlášení v systému RAPEX)
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021