Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek ICBP: Označování potravin do kategorie

Zdroje ICBP - Archiv > Zdroje ICBP - Archiv> Potravinářství - Archiv

ICBP: Označování potravin

Vydáno: 17.4.2008
Tisk článku
Autor: Ing. Irena Suková
Souhrnná informace pro spotřebitele i výrobce.
Údaje uváděné na obalech potravin jsou pro spotřebitele základním zdrojem informací, aby se mohl rozhodnout při výběru ze širokého spektra výrobků. Co a jak musí být na baleném výrobku uvedeno, ukládají české zákony a prováděcí vyhlášky a také nařízení ES.
V rubrice „Legislativa“ je k dispozici:

-  aktuální znění zákona 110/1997 Sb. o potravinách a prováděcích vyhlášek, včetně vyhlášky 113/2005 Sb. o označování potravin, a  také vyhlášek týkajících se jednotlivých výrobkových skupin, v nichž rovněž mohou být specifické požadavky na označování,
- seznam platných potravinářských předpisů ES (1. část - obecné předpisy, 2. část - předpisy pro výrobkové skupiny), mezi nimiž je základním předpisem směrnice 2000/13/ES (Evropská komise v současné době zpracovává nařízení, které má uvedenou směrnici a národní vyhlášky o označování nahradit).
 
V rubrice „Značení potravin" jsou uváděny aktuální informace týkající se nejrůznějších aspektů označování.
 
Komplexní příručkou určenou spotřebitelům je „Průvodce označováním potravin“, v němž lze najít informace o obecných zásadách označování i o některých specifických požadavcích pro jednotlivé skupiny potravin.

Údaje musí být pro spotřebitele srozumitelné, pro spotřebitele v ČR musí být v českém jazyce, musí být uvedené na viditelném místě, snadno čitelné (o stanovení minimální velikosti písma se zatím diskutuje), nezakryté, nepřerušené jinými údaji, nesmazatelné. Způsob označování nesmí uvádět spotřebitele v omyl.
 
         

Problematice označování jednotlivých skupin potravin z hlediska spotřebitelů je věnována řada hesel „A-Z slovníku, především pod písmenem "o" (např. označování potravinoznačování a prodej masa, označování vajec, označování vína), dále hesel s názvy jednotlivých potravin (např. brambory, čokoláda) nebo značka „bio“značka Klasa aj.
 
A-Z slovníku jsou rovněž uvedena hesla informující o významu a způsobu uvádění jednotlivých typů údajů, z nichž některé jsou důležité 

–  již při nákupu – např. název výrobku,  datum použitelnosti, datum minimální trvanlivosti, složení výrobků, nutriční hodnota,
–   při úpravě potravin a skladování nebo
–   až v případě, že se vyskytne problém - např. označení šarže.
 
Zájemcům o problematiku aditiv doporučujeme informace v rubrikách „Potravinářská aditiva“ a "Přídatné látky" nebo přímo „databázi éček“ na stránkách společnosti TetraPak.
Rubrika "Alergeny"obsahuje mj. informace o látkách vyvolávajících alergie, které musí být podle výše zmíněných předpisů na obalech uvedeny.
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021