Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek ICBP: Varování před závadnými potravinami do kategorie

Zdroje ICBP - Archiv > Zdroje ICBP - Archiv> Potravinářství - Archiv

ICBP: Varování před závadnými potravinami

Vydáno: 19.3.2008
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
ICBP funguje jako kontaktní místo pro poskytování informací o rizikových potravinách.
Česká republika má vypracován systém, který zajišťuje, že se ke spotřebiteli dostanou jen ty potravinářské výrobky, které jsou bezpečné, tj. zdravotně nezávadné (viz Systém zajištění bezpečnosti potravin v ČR). V rámci uvedeného systému je zajištěn dohled nad každým článkem potravinového řetězce, tj. od zemědělské prvovýroby, přes zpracování potravinářských surovin, výrobu a distribuci potravinářských výrobků.
Průběžnou monitorovací činností dozorových orgánů státní správy jsou odhalovány ty případy, které představují pro zdraví spotřebitele riziko. O zdravotním riziku je spotřebitel bezprostředně informován a to prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků (tisk, rozhlas, televize), ale také internetových stránek příslušných kontrolních institucí.

Informační centrum bezpečnosti potravin (ICBP) je místo, kde se soustřeďují informace od jednotlivých kontrolních orgánů. Prostřednictvím ICBP může spotřebitel z jednoho místa získat informace:
 
– ze systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF),
– z kontrolní činnosti Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI),
– z kontrolní činnosti Státní veterinární správy (SVS ČR),
– z kontrolní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví (OOVZ),
– z kontrolní činnosti Státní rostlinolékařské správy (SRS).
 
V rámci Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) se sledují ze zahraničních a tuzemských informačních zdrojů aktuální problematiky související se zemědělsko-potravinářským sektorem (viz Agronavigator). Vybraná témata týkající se bezpečnosti potravin lze průběžně sledovat na stránkách ICBP v kanále Potravinářství a Zemědělství.
 
Česká republika je společně s dalšími členskými zeměmi EU zapojena do činnosti Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). EFSA prostřednictvím svých vědeckých panelů pro jednotlivé problematiky vypracovává na žádost Evropské komise vědecká stanoviska, která jsou podkladem pro vytváření legislativy EU. Informace o činnosti EFSA a aktuální zprávy z EFSA uveřejňuje ICBP v kanále EFSA. Pro legislativní záležitosti je k dispozici kanál Legislativa s kategoriemi zaměřenými na českou, evropskou a mezinárodní legislativu.
 
Výklad termínů týkajících se rizikových faktorů v potravinách najdete v A-Z slovníku pro spotřebitele.
           
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018